Tilpasset opplæring og vurdering – skolen som lærende organisasjon (avsluttet)

Undersøkelsen omfatter ungdomsskoler og videregående skoler, og er en del av det nasjonale prosjektet som heter ”kunnskapsløftet-fra ord til handling”.

Om prosjektet

 Med utgangspunkt i begrepene tilpasset opplæring og vurdering utvikler den enkelte skole sitt prosjekt, i tilknytning til et skolefag som danner utgangspunkt for videre utvikling av læring i skolen som organisasjon Prosjektleder: professor Sylvi Stenersen Hovdenak, med førsteamanuensis Eyvind Elstad og post.doc. Astrid B. Eggen

 

Publisert 6. okt. 2010 09:45 - Sist endret 4. nov. 2010 12:52