Universitetsskolesamarbeidet

Universitetsskolesamarbeidet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og 18 skoler i Oslo og Akershus. 

Foto av lærerstudenter i et klasserom
Studenter i praksis ved Ris universitetsskole (Foto: Christian Narvesen).

 

 

 

 

 

 

Hva er Universitetsskolesamarbeidet?

Samarbeidet har som mål å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) samarbeider med universitetsskolene om en rekke prosjekter basert på de tre samarbeidsprinsippene i intensjonsavtalen partene imellom.

  • Utvikling av lærerutdanningen

  • Forsknings- og utviklingsarbeid i skolene

  • Utvikling av lærerstudentenes praksis

Universitetsskolene

For perioden 2018-2022 er 18 skoler med i prosjektet: syv ungdomsskoler og ti videregående skoler og en 8-13-skole.

Aktiviteter med skolene

I Universitetsskolesamarbeidet samarbeider vi med skolene om ulike aktiviteter.

Emneord: Universitetsskolesamarbeidet, Praksis, Lektorprogrammet
Publisert 9. okt. 2018 15:39 - Sist endret 15. jan. 2020 10:46