Utlysning 2018-2022

Her kan du lese mer om utlysningen for universitetsskolene 2018-2022.

Skoler som er partnerskoler ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning kunne søke om status som universitetsskole. ILS mottok totalt 43 søknader fra partnerskoler i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold. Se oversikten over universitetsskoler 2018-2022

Se også utlysningen i sin helhet. 

UiO søkte etter universitetsskoler som er: 

  1. Faglige og pedagogiske foregangsskoler
  2. Systematiske i sin tilnærming til forsknings- og utviklingsarbeid
  3. Interesserte i samarbeid om utvikling av lærerutdanningen

Komiteen som vurderte søknadene denne våren besto av representanter fra ProTed – senter for fremragende lærerutdanning, de fem fakultetene som samarbeider om Lektorprogrammet, skoleeiere i regionen, studenter ved Lektorprogrammet og ansatte ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Komiteen vurderte søknadene etter kriterier som samarbeidspartene hadde utviklet i fellesskap.

I utvelgelsen av skolene ble det også tatt hensyn til en fordeling mellom ungdomsskoler og videregående skoler, i tillegg til skolenes geografisk spredning. For UiO er det svært viktig at våre universitetsskoler representerer den mangfoldige skolevirkeligheten våre lærerstudenter skal ut i.

Publisert 17. apr. 2019 10:32 - Sist endret 26. feb. 2021 15:53