Reservasjon og bruk av vår fysiske datalab

Datalabben er et tilbud til ansatte og studenter som skal jobbe med innsamling, organisering og analyse av forskningsdata. Labben består av to datarom på Niels Henrik Abels hus. Booking kan gjøres etter avtale.

Hva finnes på datalabben?

Datalabben har et oppsett med totalt 9 datamaskiner. 5 maskiner i 4. etasje (rom 419) og 4 maskiner i 6. etasje (rom 603).

Maskinene har navn i formen NHA: LABPC419X og NHA: LABPC603X hvor f.eks. NHA: LABPC4191 er i rom 419 (4. etasje) og NHA: LABPC6032 er i rom 603 (6. etasje)

Alle maskinene er stasjonære og utstyrt med to skjermer, tastatur, mus og hodetelefoner. Enkelte har også fotpedal for å styre medieavspilling under transkribering eller videoanalyse.

Følgende programvare ligger på labbens maskiner:

 • Microsoft Office
 • Mangold INTERACT
 • F4transkript
 • Inqscribe
 • Nvivo 12
 • Adobe programvare (Premiere, photoshop, audition)
  (LABPC4193 og LABPC6031)
 • Shotcut (enkel videoredigering)
 • Audacity (enkel lydredigering / miksing)
Figuren viser oppsett med 5 datamaskiner på rommet i 4. etasje.
Figur 1 viser oppsett med 5 datamaskiner i 4. etasje.

 

Fguren viser oppsett med 4 datamaskiner på rommet i 6. etasje.
Figur 2 viser oppsett med 4 datamaskiner på rommet i 6. etasje.

 

Hvem kan bruke datalabben?

Du kan benytte datalabben dersom du

 • er i et studieløp hvor det er gjort avtale om bruk av labben, for eksempel til transkripsjon, under eget arbeide med masteroppgaven, eller egne forskerdata.
 • er en del av en forskergruppe eller utfører oppdrag for en med tilhørighet/avtale med labben.
 • har gjort avtale om tilgang til forskerdata med en som har avtale om bruk av labben.
 • har gjort en selvstendig avtale TLVlab om bruk av datalabben

Du må også signere erklæring for tilgang til TLVlab tjenester og lokaler med referanse (nettskjema), og du må booke plass i tidsrommet du vil bruke labben.

Hvordan reserverer jeg plass på datalabben?

Slik reserverer du plass i Outlook web app

 • Gå inn på mail.uio.no
 • Logg inn med brukernavn og passord
 • Trykk på vaffelen øverst til venstre
 • Velg "calendar".

Skjermdump som viser menylinja der du finner "calender"

 • Trykk på "Add calendar" og velg "From Directory"

 • På midten av skjermen skal du deretter få opp to felt, "from directory" og "internet calendar". I feltet "from directory" kan du begynne å skrive maskinnavn for å starte søk. Maskinene på labben har navn i formen "NHA: LABPC419X" og "NHA: LABPC603X" , hvor 419 og 603 er romnummeret på labbene. Se figur på toppen for hvilken maskin som står hvor i labben.
 • Merk at man må søke ordrett "NHA: LABPC", med mellomrom mellom kolon og "LABPC"
 • Dersom du ikke får opp maskiner når du begynner å skrive under "from directory" kan du trykke "search directory".

Skjermdump som viser feltet "from directory" hvor du kan skrive maskinnavn for å søke.

 • Maskinens kalender skal da bli velgbar under "other calendars" på venstre side , og du kan se om den er ledig eller reservert på tidspunktet du ønsker. 

Skjermdump som viser markeringslinje for at maskinens kalender er åpnet

 • For å reservere maskinen på et bestemt tidspunkt velg "New event" øverst til venstre.

Skjermdump som viser plasserin av funksjonen "new event" i maskinens kalender.

 • For å lage en oppføring søker du etter den aktuelle maskinen i feltet under "People" og legger til den aktuelle maskinen man ønsker å reservere. Dersom maskinens navn ikke kommer opp som forslag kan du søke ved å trykke "Search  directory".

 • Sett tidspunktet du ønsker å reservere.

Skjermdump som viser hvor du setter tidspunkt i ny kalenderoppføring.

 • Når du lagrer hendelsen ved å velge "save" vil en forespørsel sendes til oss i labben som vi godkjenner og du har da holdt av plass på labben.

Slik reserverer du plass i skrivebordsprogrammet Outlook

 • For å se reservasjoner gjort på maskinen du ønsker å bruke kan du slå opp i kalenderdelen i Outlook. Normalt finner du denne nederst til venstre i Outlook-vinduet:

Skjermdump som viser knapp for å åpne kalenderfunksjon.

 • Øverst på linja finner du knappen "open calendar", velg denne og deretter "from address book".

Skjermdump som viser knappen "open calender", og menypunktet "from adress book".

 • Du finner maskinene under NHA: LABPCxxxx . Merk at søkefunksjonaliteten i adresseboken i Outlook krever at du søker på det samme som oppføringen starter med.

Skjermdump som viser felt for søk etter aktuell maskin i adressebok.

 • Åpne kalenderen for maskinen du vil bruke  med "ok". Hvis du ser på flere maskiner av gangen kan det lønne seg å slå de sammen ved hjelp av piltasten på kalenderenes faner.

Skjermdump som viser funksjon for å slå sammen flere kalendere ved hjelp av piltastene.

Skjermdump som viser funksjon for å slå sammen flere kalendere ved hjelp av piltastene. Steg. 2.

 • For å holde av en maskin oppretter du et nytt møte ved å bruke knappen "new meeting".

Skjermdump som viser knappen "new meeting".

 • Legg til maskinen du vil reservere i feltet til/to. Merk at du første gang må søke opp maskinen i adresselisten.

Skjermdump som viser feltet hvor du inviterer maskinens kalender når du lager en ny oppføring.

 • Skriv kort om hva du tenker å jobbe med på labben i stikkordsform og trykk "send" når du har satt et passende tidspunkt. Det blir da sendt en forespørsel til oss i labben som vi godkjenner. 

Hvordan bruker jeg datalabben?

Datalabben finnes på rom 419 (4.etasje) og rom 603 (6.etasje), Niels Henrik Abels hus.

For å bruke datalabben må du:

 • Gjennomføre UiOs smittevernskurs
 • Reservere plass
 • Oppgi kortnummer slik at ditt student-/ ansattkort kan åpne labben. 

Har du spørsmål?

Send e-post til tlvideolab@ils.uio.no

Publisert 5. juli 2021 15:33 - Sist endret 29. nov. 2022 15:22