Forskningsprosjektet: rådgivning fra start til slutt

Teaching Learning Video lab (TLVlab) tilbyr råd og praktisk støtte fra idé til avslutningen av forskningsprosjektet.

På denne siden finner du eksempler på områder som TLVlab kan gi råd om. Dette er temaer du bør tenke på i ulike faser av forskningsprosjektet når du skal jobbe med data som video, lyd, tekst og loggdata.

Hensynet til personvern og Personvernsforordningen (GDPR) ligger alltid til grunn for våre løsninger og vurderinger.

Planlegging og forberedelser i prosjektet

Hva bør du tenke på når du forbereder innsamling og håndering av data i ditt forskningsprosjekt? Med et helhetlig blikk på prosjektet kan vi jobbe for at ikke ufullstendige forberedelser begrenser senere faser av prosjektet.

Ansatte ved TLVlab har fokus på persondata som kan bety utfordringer etisk, lovmessig og teknisk.

Vi kan gi råd og bistand til

 • Overordnet prosjektidé og prosjektplan
 • Innsamling av egne eller gjenbruk av andre data
 • Datahåndteringsplan:
  • Hva er en datahåndteringsplan?
  • Hvilke maler bør du bruke?
  • Klassifisering og lagringsvalg for data og UiOs regler for dette
  • Hvor og hvordan du skal arbeide med videodata
   • Sikker lagring
   • Tilgang til spesialprogramvare
   • Spesielle tekniske utfordringer
 • Samtykke og informasjonsskriv
 • Meldeskjema til Personverntjenester under Sikt og søknad Regional etisk komité (REK) (rekportalen.no)
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (RoS) med eventuell vurdering av pernsonvernskonsekvenser (DPIA) (datatilsynet.no)
 • Forarbeid til datainnsamling
  • Valg, utprøving og vurdering av teknisk utstyr:
   • Video: skal du bruke enkle små kamera, eller avanserte høyoppløselige, fjernstyrbare og krypterte kamera?
   • Lyd: skal du bruke små diktafoner, eller multikanals lydopptakere? Og hvilken type mikrofoner - trådløse eller kanskje mikrofoner med spesiell frekvens og følsomhet?
  • Etablering av arbeidsflyt for datainnsamling:
   • Opplæring
   • Dokumentasjon av rutiner
   • Loggskjema
   • Taushetserklæringer
   • Opplæring i utstyr 

Gjennomføring: innsamling, organisering og behandling av data

TLVlab bistår ditt forskningsprosjekt for en best mulig innsamling, strukturert organisering underveis og behandling av dataene.

Vi kan hjelpe deg med

 • Utlån av utstyr
 • Informasjon om bruk av utstyr for å sikre:
  • Praktisk og korrekt bruk
  • Sikker lagring
  • Dataminimering
 • Råd om innsamling, organisering og håndtering av datamateriale:
  • Hensyn til personvern og GDPR
  • Klassifisering av data
  • Struktur for god oversikt og søkbarhet (for store forskningsprosjekter)
  • Universell søkbarhet og FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)
  • Navngivning av filer
  • Godkjent og sikker lagringsløsning
  • Tilpassning av filer med for mye personinformasjon
  • Tilgangsstyring
  • Bruk av metatagger
  • Kvalitativ og kvantitativ koding og analyse av video-, lyd- og tekstmateriale
  • Transkribering
  • Eventuell automatisering for større prosjekter
 • Bruk av materiale og erfaringer i undervisning

Avslutning: lagring og gjenbruk av data

Ved avslutning av et prosjekt bør du sikre enten trygg sletting av alle eller deler av dataene, eller en ryddig prosess for data du ønsker å ta vare på med beskrivelse og sikker langtidslagring.

Vi bistår med råd og praktisk støtte for:

 • Trygg sletting av alle eller deler av dataene
 • Anonymisering og sletting av kodenøkler
 • Sikker arkivering og langtidslagring med fokus på
  • FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)
  • Fagfeltkompetanse (Domenespesifikk kompetanse)
  • Formattering og lesbarhet for senere bruk
  • Tilganger
  • Lisens for bruk
 • Tilrettelegging for beskrivelse, deling og gjenbruk av dine data
  • Søkbarhet og metadata
  • Kriterier for søknad om senere tilgang
 • Evaluering av
  • Løsninger som ble valgt for prosjektet
  • Erfaringer: suksesskriterier og lessons learned

Andre ressurssider på og utenfor UiO

Både Universitetet i Oslo sentralt og Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) har gode interne ressurssider med samlet informasjon som hjelper forskere med planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter. Vi har laget en egen oversikt over interne ressurssider ved UiO og eksterne ressurser for verktøy som vi ofte bruker.


Kontakt oss

Kontakt oss gjerne for hjelp til ditt prosjekt på tlvideolab@ils.uio.no.

Publisert 5. juli 2021 15:33 - Sist endret 16. mars 2022 10:30