Kenneth Nymoen

Ledelse daglig drift

Ansvar

 • Daglig drift (Rådgivning, plannlegging, drift)
 • Normal drift WIN
 • Normal drift MAC / Apple
 • Normal drift Lagringsservere 
 • Innkjøp drift / brukere / vanlige rutine
 • Mikroundervisning
 • Hovedoppfølgning Skrivere
 • Digital eksamen oppfølgning
 • Hovedkontakt for opptak ILS (livestram / undervisning / eksamen)
 • Normal brukserstøtte WIN
 • Normal brukerstøtte MAC
 • Normal brukerstøtte MOBIL/telefoni
 • Backup IT nettverk
 • AV styring / rom
 • Ansvarlig Studio 304 /306
 • Ansvarlig Livestream
 • Hovedoppfølgning CEMO
 • Opptak undervisning
 • Oppfølgning RT kø / bruker henvendelser
 • CANVAS IT DRIFT
 • IT nettverk
 • Opptak i felt
Emneord: Lokal-it
Publisert 6. aug. 2010 09:11 - Sist endret 29. juni 2021 12:19