Digitalt praksispåhør (DIPP)

DIPP-prosjektet skal vurdere muligheten for å utnytte digital kommunikasjon i vurdering av lærerdyktighet i praksis.

Lærerstudent i praksis hjelper elev i klasserommet

Illustrasjonsforo: Shane Colvin/UV.

Om prosjektet

Prosjektet skal se nærmere på hvordan vi kan øke den faglige kvaliteten på eksternt praksispåhør med bruk av digital teknologi.

  1. Sammen med praksisveileder får lærerstudenten ansvaret for å gjøre opptak av én undervisningstime de selv gjennomfører og har ansvaret for (45 til 60 minutter). Filmen, sammen med andre ressurser designet av studenten, lastes opp i en nettbasert lagringsløsning.
  2. Undervisningsplan og opptak av undervisningen danner grunnlaget for vurdering av egnethet i lærerrollen sammen med selve gjennomføringen av praksispåhøret - digital kommunikasjon i sanntid. I påhøret skal studenten vurderes opp mot «vurderingskriteriene for praksis».  I tillegg får studentene veiledning, med utgangspunkt i videoklippet, til bruk i praksis fra en ekstern faglærer (fagdidaktiker).

Med DIPP ønsker vi å øke fokus på forberedelse, veiledning og samarbeid med praksisfeltet.

Videoproduksjon: Ketil Mathiassen/ILS.

Sentrale spørsmål for DIPP

I prosjektet jobbes det med tre sentrale spørsmål:

  • Er det mulig å vurdere egnethet i lærerrollen med bruk av opptak fra en undervisningstime?

Gjennom perioden (2019-2021) har vi fått mange gode positive tilbakemeldinger, men det forutsetter at opptakene (lyd og film) blir gjort forskriftsmessig. Det gjelder plassering av opptaksenhet film, opptak av lyd på egen enhet (smartphone) og at samtykkene er på plass. Opptaket bør startes før elevene har kommet inn i klasserommet og avsluttes når de går ut av rommet. Altså, oppstart og avslutning av timen skal også være en del av opptaket.

Elever som ikke har gitt samtykke eller levert samtykke, må komme inn i klasserommet før opptaket starter og sitte utenfor kameravinkel. 

  • Kan digitalt praksispåhør bidra til økt kvalitet på praksisveiledning?

Her er det også overveiende positive tilbakemeldinger. Studentene fremstår mer rolig og reflektert i møte med praksispåhører og kommer med flere gode betraktninger på egen undervisning etter selv å ha sett opptaket. Alle parter møter mer forberedt. Spesielt har praksispåhører fra ILS fått mer tid til å forberede egne tilbakemeldinger til studenten. Med tekst og bilder fra opptaket som utgangspunkt for samtalen er det lettere for studentene å knytte seg til situasjoner i undervisningsforløpet. Praksispåhører deler sine notater med studenten gjennom påhørssamtalen. Dette viser seg å være et meget godt utgangspunkt for en god felles dialog.  

  • Kan digitalt praksispåhør øke effektiviseringen av administrative utfordringer knyttet til praksispåhørene?

Også her er svarene positive. Nå er det ikke lengre krav til tett kommunikasjon med skolenes kontaktperson og praksisveileder for å avtale praksispåhør til studenten. Tidspunkt for opptak av undervisningstime avgjør studentene i samarbeid med praksisveileder. 

Med andre ord har det vist seg at studentene, praksispåhørere og administrasjon har et godt utbytte av digitalt praksispåhør. Også praksisveileder opplever digitalt praksispåhør som et bærekraftig framtidsrettet element i profesjonsutdanningen.

Hva er digitalt praksispåhør?

Digitalt praksispåhør skiller seg fra ordinært praksispåhør. Alle lærerstudenter ved UiO skal ha minst to praksispåhør i løpet av sin langpraksis. Ett internt påhør fra en i praksisskolens ledelse og ett eksternt praksispåhør av en fagperson fra lærerutdanningen. Det er det eksterne påhøret DIPP skal vurdere et digitalt alternativ til.

Les mer om gjennomføringen av digitalt praksispåhør (med korte videoklipp som viser gjennomføringen av DIPP).

Digitale løsninger som tas i bruk høsten 2021:

  • Office 365 med OneDrive og SharePoint som fellesområde  for deling av informasjon mellom student og fagperson fra lærerutdanningen. (Merk: UiO har databehandleravtale med MS Office 365 med hensyn til lagring av gule og grønne data).
  • Zoom for digital kommunikasjon med skjermdeling. Kan også benytte skolen Teams. 

Samarbeid

DIPP samarbeider med VIVA-prosjektet (Visual Vocal Application) for bruk av video, DIVA-prosjektet (Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer) og LINK -Senter for læring og utdanning som ressurser for samarbeid, forskning og kommunikasjon.

Digitale løsninger som testes ut:

  • UiO-nettskjema for digitale samtykke (elever/foresatte der opptak blir gjennomført på ungdomstrinnet)
  • Office 365 med OneDrive og SharePoint som fellesområde  for deling av informasjon mellom student og fagperson fra lærerutdanningen. (Merk: UiO har databehandleravtale med MS Office 365 med hensyn til lagring av gule og grønne data).
  • Zoom og Teams for digital kommunikasjon med skjermdeling og opptak av veiledningen.

Utvalgte publikasjoner

Presentasjon Lærerutdanningskonferansen 2021 (PDF).

Emneord: digital kommunikasjon, praksisveiledning
Publisert 5. nov. 2020 23:27 - Sist endret 9. mai 2022 11:17