Digitalt praksispåhør (DIPP)

DIPP-prosjektet skal vurdere muligheten for å utnytte digital kommunikasjon i vurdering av lærerdyktighet i praksis.

Lærerstudent i praksis hjelper elev i klasserommet

Illustrasjonsforo: Shane Colvin/UV.

Om prosjektet

Prosjektet skal se nærmere på hvordan vi kan øke den faglige kvaliteten på eksternt praksispåhør med bruk av digital teknologi.

  1. Sammen med praksisveileder får lærerstudenter ansvar for å gjøre opptak av en undervisningstime. Filmen, sammen med andre ressurser designet av studenten, lastes opp i en nettbasert lagringsløsning.
  2. Film av undervisningen og planen for timen danner grunnlaget for vurdering av egnethet i lærerrollen og veiledning gjennom digital kommunikasjon i sanntid. Studentene får veiledning til bruk i praksis. Med DIPP-prosjektet ønsker vi å øke fokus på forberedelse, veiledning og samarbeid med praksisfeltet.

Video-introduksjon til DIPP-prosjektet

Videoproduksjon: Ketil Mathiassen/ ILS.

Sentrale spørsmål for DIPP-prosjektet

I prosjektet jobbes det med spørsmålene:

  • Er det mulig å vurdere egnethet i lærerrollen med bruk av opptak fra en undervisningstime?
  • Kan digitalt praksispåhør bidra til økt kvalitet på praksisveiledning?
  • Kan digitalt praksispåhør øke effektiviseringen av administrative utfordringer knyttet til praksispåhørene?

Hva er digitalt praksispåhør?

Digitalt praksispåhør skiller seg fra ordinært praksispåhør. Alle lærerstudenter ved UiO skal ha minst to praksispåhør i løpet av sin langpraksis. Ett internt påhør fra en i praksisskolens ledelse og ett eksternt praksispåhør av en fagperson fra lærerutdanningen. Det er dette eksterne påhøret prosjektet DIPP skal vurdere et digitalt alternativ til.

Les mer om gjennomføringen av digitalt praksispåhør.

Samarbeid

DIPP samarbeider med VIVA-prosjektet (Visual Vocal Application) for bruk av video, DIVA-prosjektet (Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer) og LINK -Senter for læring og utdanning som ressurser for samarbeid, forskning og kommunikasjon.

Digitale løsninger som testes ut:

  • VIVA-appen for samtykkeerklæringer og opptak av film og lyd
  • Google drive for deling av informasjon mellom student og fagperson fra lærerutdanningen
  • Zoom for digital kommunikasjon med skjermdeling og opptak av veiledningen
Emneord: digital kommunikasjon, praksisveiledning
Publisert 5. nov. 2020 23:27 - Sist endret 5. nov. 2020 23:27