Digitalt praksispåhør (DIPP)

DIPP-prosjektet skal vurdere muligheten for å utnytte digital kommunikasjon i vurdering av lærerdyktighet i praksis.

Lærerstudent i praksis hjelper elev i klasserommet

Illustrasjonsforo: Shane Colvin/UV.

Om prosjektet

Prosjektet skal se nærmere på hvordan vi kan øke den faglige kvaliteten på eksternt praksispåhør med bruk av digital teknologi.

  1. Sammen med praksisveileder får lærerstudenten ansvaret for å gjøre opptak av én undervisningstime de selv gjennomfører og har ansvaret for (45 til 60 minutter). Filmen, sammen med andre ressurser designet av studenten, lastes opp i en nettbasert lagringsløsning.
  2. Opptaket av undervisningen og planen for timen danner grunnlaget for vurdering av egnethet i lærerrollen og veiledning gjennom digital kommunikasjon i sanntid. Studentene får her veiledning til bruk i praksis fra en ekstern faglærer (fagdidaktiker).

Med DIPP-prosjektet ønsker vi å øke fokus på forberedelse, veiledning og samarbeid med praksisfeltet.

                                                   Videoproduksjon: Ketil Mathiassen/ILS.

Sentrale spørsmål for DIPP

I prosjektet jobbes det med spørsmålene:

  • Er det mulig å vurdere egnethet i lærerrollen med bruk av opptak fra en undervisningstime?
  • Kan digitalt praksispåhør bidra til økt kvalitet på praksisveiledning?
  • Kan digitalt praksispåhør øke effektiviseringen av administrative utfordringer knyttet til praksispåhørene?

Hva er digitalt praksispåhør?

Digitalt praksispåhør skiller seg fra ordinært praksispåhør. Alle lærerstudenter ved UiO skal ha minst to praksispåhør i løpet av sin langpraksis. Ett internt påhør fra en i praksisskolens ledelse og ett eksternt praksispåhør av en fagperson fra lærerutdanningen. Det er dette eksterne påhøret prosjektet DIPP skal vurdere et digitalt alternativ til.

Les mer om gjennomføringen av digitalt praksispåhør (med korte videoklipp som viser gjennomføringen av DIPP).

Samarbeid

DIPP samarbeider med VIVA-prosjektet (Visual Vocal Application) for bruk av video, DIVA-prosjektet (Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer) og LINK -Senter for læring og utdanning som ressurser for samarbeid, forskning og kommunikasjon.

Digitale løsninger som testes ut:

  • VIVA-appen for samtykkeerklæringer og opptak av film og lyd
  • Google drive for deling av informasjon mellom student og fagperson fra lærerutdanningen (når VIVA-appen benyttes)
  • Office 365 med OneDrive og SharePoint som fellesområde  for deling av informasjon mellom student og fagperson fra lærerutdanningen. (Merk: UiO har databehandleravtale med MS Office 365 med hensyn til lagring av gule og grønne data).
  • Zoom for digital kommunikasjon med skjermdeling og opptak av veiledningen

Publikasjoner

Presentasjon Lærerutdanningskonferansen 2021 (PDF).

Emneord: digital kommunikasjon, praksisveiledning
Publisert 5. nov. 2020 23:27 - Sist endret 9. juli 2021 11:50