Cecilie Weyergang

Bilde av Cecilie Weyergang
English version of this page
Telefon +47 22859191
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Norskdidaktikk, Literacy, Kritisk lesing, Lesekompetanse, Assessment, Vurdering 

 

 

Publikasjoner

  • Weyergang, Cecilie (2022). “... And how can we know that, then?”: Middle school students’ reading strategies when responding to reading tasks in social science that require a critical approach. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 16(2). doi: 10.5617/adno.9059.
  • Weyergang, Cecilie & Frønes, Tove Stjern (2020). Kapittel 7. Å lese kritisk: Elevers vurderinger av teksters troverdighet og pålitelighet. I Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. s. 166–195. doi: 10.18261/9788215040066-2020-07. Fulltekst i vitenarkiv
  • Weyergang, Cecilie & Magnusson, Camilla G. (2020). Kapittel 3. Hva er relevant lesekompetanse i dagens samfunn, og hvordan måles lesing i PISA 2018? I Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. s. 46–78. doi: 10.18261/9788215040066-2020-03. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Roe, Astrid; Ryen, Jostein Andresen & Weyergang, Cecilie (2018). God leseopplæring med nasjonale prøver. Om elevers leseutfordringer I et mangfold av tekster. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02905-4. 206 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Weyergang, Cecilie (2022). «En av elevene mine sa: Står det professor? Da er det godt nok for meg!» En intervjustudie om kritisk lesing av sakprosatekster med norsk- og samfunnsfagslærere i ungdomsskolen.
  • Weyergang, Cecilie (2021). «… og hvordan kan vi vite det, da?» Elevers strategier i møte med tekstoppgaver i samfunnsfag som krever en kritisk tilnærming.
  • Weyergang, Cecilie (2021). Kan kritisk lesing vurderes i leseprøver? Utvikling av et teoretisk rammeverk for standardiserte prøver.
  • Jensen, Ragnhild Engdal; Skar, Morten & Weyergang, Cecilie (2015). Rapport Oslo-prøven i norsk Vg1 2015 . Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. sep. 2019 11:28 - Sist endret 9. nov. 2022 11:14