Glenn Ole Hellekjær

Bilde av Glenn Ole Hellekjær
English version of this page
Telefon +47 22857364
Mobiltelefon +47 92831622
Rom 325
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Emneord: Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Engelskdidaktikk, Fremmedspråk

Publikasjoner

 • Saliu Abdulahi, Drita & Hellekjær, Glenn Ole (2020). Upper secondary school students’ perceptions of and experiences with feedback in English writing instruction. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219.  14(3), s 1- 35 . doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.8299 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2019). PhD revisited: The Acid Test. Does Upper Secondary EFL Instruction Effectively Prepare Norwegian Students for the Reading of English Textbooks at Colleges and Universities?, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03074-6.  Chapter 9.  s 183 - 205
 • Brevik, Lisbeth M. & Hellekjær, Glenn Ole (2018). Outliers: Upper Secondary School Students Who Read Better in the L2 than in L1. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.  89, s 80- 91 . doi: 10.1016/j.ijer.2017.10.001 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth; Hellekjær, Glenn Ole & Vestøl, Jon Magne (2017). Acta Didactica Norge 2007-2017. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  11(3) . doi: 10.5617/adno.5545 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Saliu-Abdulahi, Drita; Hellekjær, Glenn Ole & Hertzberg, Frøydis (2017). Teachers' (Formative)Feedback Practices in EFL Writing Classes in Norway. Journal of Response to Writing.  ISSN 2575-9809.  3(1), s 31- 55 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brevik, Lisbeth M.; Olsen, Rolf Vegar & Hellekjær, Glenn Ole (2016). The Complexity of Second Language Reading: Investigating the L1-L2 Relationship. Reading in a Foreign Language.  ISSN 0264-2425.  28(2), s 161- 182
 • Hellekjær, Glenn Ole (2016). Arbeidsrelevante engelskferdigheter - et udekket behov i norsk høyere utdanning :. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  39(1), s 7- 23 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-01-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland; Aas, Marit & Hellekjær, Glenn Ole (2015). How do principals make sense of school leadership in Norwegian reorganised leadership teams?. School Leadership and Management.  ISSN 1363-2434.  35(1), s 62- 78 . doi: 10.1080/13632434.2014.992775
 • Hellekjær, Glenn Ole & Fairway, Tone Anita (2015). The mismatch between the unmet need for and supply of occupational English skills: an investigation of higher educated government staff in Norway. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  70(6), s 1033- 1050 . doi: 10.1007/s10734-015-9882-x Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Hellekjær, Anne-Inger (2015). From tool to target language: Arguing the need to enhance language learning in English-medium instruction courses and programs, In  English-Medium Instruction in European Higher Education.  De Gruyter Mouton.  ISBN 978-1-61451-725-2.  10.  s 223 - 243 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Hellekjær, Anne-Inger (2015). Is Anglophone Complacency a Virtue of Necessity?: The Gap Between the Need for and Supply of Occupational Second Foreign Language Skills in Norwegian Business and Government. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  59(2), s 143- 161 . doi: 10.1080/00313831.2014.904412 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rødnes, Kari Anne; Hellekjær, Glenn Ole & Vold, Eva Thue (2014). Nye språklærere. Fagkunnskap og fagdidaktiske utfordringer, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  kap 9.  s 170 - 190
 • Hellekjær, Glenn Ole (2012). A Survey of English Use and Needs in Norwegian Export Firms. HERMES - Journal of Language and Communication in Business.  ISSN 0904-1699.  (48), s 7- 18 . doi: 10.7146/hjlcb.v25i48.97390 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2012). Fra Reform 94 til Kunnskapsløftet: en sammenligning av leseferdigheter i engelsk blant avgangselever i den videregående skolen, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  Kapittel 11.  s 153 - 171 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2010). Language Matters: Assessing lecture comprehension in Norwegian English-medium higher education, In  Language Use and Language Learning in CLIL Classrooms.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-0523-0.  Part III.CLIL at the tertiary level.  s 233 - 258 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2010). Lecture Comprehension in English-Medium Higher Education. HERMES - Journal of Language and Communication in Business.  ISSN 0904-1699.  45, s 11- 34 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2009). Academic English reading proficiency at the university level: A Norwegian case study. Reading in a Foreign Language.  ISSN 0264-2425.  21(2), s 198- 222 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Ellingsund, Astrid Ekroll (2009). Defining Washback: An overview of the field. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 20- 28 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2008). A Case for Improved Reading Instruction for Academic English Reading Proficiency. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.  2(1) Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2008). Lesing som grunnleggende ferdighet: En utfordring for engelskfaget. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (4), s 10- 15 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2007). The Implementation of Undergraduate Level English Medium Programs in Norway: An Explorative Case Study, In Robert Wilkinson & Vera Zegers (ed.),  Researching Content and Language Integration in Higher Education.  Maastricht University Language Centre.  ISBN 978-90-5625-269-4.  6.  s 68 - 81 Vis sammendrag
 • Svenhard, Britt W.; Servant, Kim; Hellekjær, Glenn Ole & Bøhn, Henrik (2007). Norway, In  Windows on CLIL : content and language integrated learning in the European spotlight.  Europees Platform.  faglig_bok_forlag.  s 139 - 146
 • Svenhard, Britt Wenche; Servant, Kim; Hellekjær, Glenn Ole & Bøhn, Henrik (2007). Norway, In Anne Maljers; David Marsh & Dieter Wolff (ed.),  Windows on CLIL.  European Platform for Dutch Education.  ISBN 978-90-74220-74-3.  14.  s 139 - 146 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2006). Screening criteria for English-medium programmes: a case study, In Robert Wilkinson (ed.),  Bridging the Assessment Gap in English-Medium Higher Education.  AKS-Verlag.  ISBN 3-925453-49-0.  Section 1.  s 43 - 60 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2004). Unprepared for English-medium instruction : a critical look at beginner students, In  Integrating Content and Language : meeting the challenge of a multilingual higher education.  University of Maastricht.  faglig_bok_institusjon.  s 147 - 161 Vis sammendrag
 • Ibsen, Elisabeth Braathu & Hellekjær, Glenn Ole (2003). A Profile of Norwegian Teachers of English in the 10th Grade. Acta Didactica.  ISSN 1502-2013.  1, s 68- 86 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2003). Prepared for Higher Education?, In  Mellom plikt og rett – tanker om og arbeid med Kvalitetsreformen ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk.  Høgskolen i Østfold, Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk.  faglig_bok_institusjon.  s 137 - 153 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2003). Student reading of English textbooks, In Merja Koskela; Christer Laurén; Marianne Nordamnn & Nina Pilke (ed.),  Porta Scientae. Lingua specialis I-II. Proceedings from the 13th European Symposium on LSP.  University of Vaasa; Vaasa.  ISBN 951-683-980-0.  s 311 - 328 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Ibsen, Elisabeth (2003). A Profile of Norwegian Teachers of English in the 10th Grade, In  Teaching and Learning a Foreign or Second Language: Studies and Applications.  Universitetet i Oslo.  faglig_bok_institusjon.  s 68 - 86 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Westergaard, Marit R (2003). An exploratory survey of content learning through English at Nordic universities, In Charles van Leeuwen & Robert Wilkinson (ed.),  Multilingual Approaches in University Education: Challenges and practices.  Valkhof Pers.  ISBN 90-5625-1600.  Chapter 3.  s 65 - 80
 • Hellekjær, Glenn Ole & Westergaard, Marit R. (2003). An exploratory survey content learning through English at Nordic universities, In  Multilingual approaches in university education : challenges and practices.  Valkhof Pers : Universiteit Maastricht.  faglig_bok_institusjon.  s 65 - 80 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Wilkinson, Robert (2003). Trends in content learning through English at universities: a critical reflection, In  Multilingual Approaches in University Education: Challenges and Practices.  Universitetet i Maastricht.  faglig_bok_institusjon.  s 81 - 102 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Westergaard, Marit R (2002). An Exploratory Survey of Content Learning through English at Scandinavian Universities. Acta Didactica.  ISSN 1502-2013.  3, s 47- 61
 • Hellekjær, Glenn Ole & Westergaard, Marit R. (2002). An Exploratory Survey of Content Learning through English at Scandinavian Universities, In Aud Marit Simensen (ed.),  Teaching and Learning Foreign Languages, Acta Didactica 3.  University of Oslo, Unipub.  ISBN 82-90904-67-3.  s 47 - 61 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit & Hellekjær, Glenn Ole (2002). Teacher education, In Michael Grenfell (ed.),  Modern Languages Across the Curriculum.  Routledge Mental Health.  ISBN 0-415-25483-3.  s 170 - 187 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2001). From the CLIL Classroom to Teacher Education: New Skills, new education Needed?, In Piet van de Craen (ed.),  The Multilingual Challenge.  Printulibro Intergrup, S.A. Barcelona.  ISBN 84-607-2274-0.  s 125 - 137 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2001). Proficiency Skills for Future English Teachers and other Professionals, In Eyvind Elstad (ed.),  Acta Didactica 5/2001.  Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Oslo.  ISBN 82-90904-64-9.  s 185 - 202 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2001). The Acid Test: From Upper-Secondary EFL Instruction to the Reading of English Textbooks at Norwegian Colleges and Universities, In Jutta Eschenbach & Theo Shewe (ed.),  Ûber Grenzen gehen-Kommunikation zwischen Kulturen und Unternehmen: Festschrift für Ingrid Neumann.  Høgskolen i Østfold: Sarpsborg.  ISBN 82-7825-092-8.  s 289 - 303 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2001). The Bare Necessities: Proficiency Skills for Future English Teachers and other Professionals. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 17- 23 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Wilkinson, Robert (2001). Content and Language integrated Learning (CLIL) in Higher Education: An Issue Raising Workshop, In Felix Mayer (ed.),  Language for Special Purposes: Perspectives for the New Milennium.  Gunter Narr Verlag, Tübingen.  ISBN 3-8233-5852-9.  s 398 - 408 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2000). Foreign Language Instruction in a New Perspective: Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Higher Education. FACHSPRACHE.  ISSN 1017-3285.  4, s 158- 173 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2000). Good Neighbors and Faraway Friends: Regional Dimensions of International Education: En konferanserapport fra the EAIE konferansen i Maastricht 1 til 4 desember 1999. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  3 Vis sammendrag
 • Paulsen, Torbjørn Rage & Hellekjær, Glenn O. (1999). Seeing is Believing: CuSeeMe-Inexpensive Video-conferencing. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (4), s 28- 32 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Paulsen, Torbjørn (1999). Seeing is Believing:CuSeeMe-Inexpensive Video-conferencing. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (4), s 28- 32 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole; Beier, Rudolf; Bierbaumer, Peter; Möhn, Dieter & Wieser, Josef (1998). Teaching LSP: Methods and Misconceptions. FACHSPRACHE.  ISSN 1017-3285.  (03.apr), s 149- 155 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Leganger, Anne-Berit (1998). Språk og Språkundervisning. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (3), s 20- 27 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hellekjær, Glenn Ole (2010). Språkmakt og avmakt: Bruk av og behov for fremmedspråk i statsforvaltningen. Fremmedspråksenteret.  ISBN 978-82-8195-048-1.  62 s. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2007). Fremmedspråk i norsk næringsliv- engelsk er ikke nok!. Fremmedspråksenteret.  ISBN 978-82-8195-004-7.  78 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Busby, Nicole; Dahl, Anne & Hellekjær, Glenn Ole (2020). Presumptions, proficiencies, and parallel languages: Investigating academic English reading among Norwegian university students.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2019). Læreplan 2020: Engelsk programfag - noen forslag til endringer. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 70- 75 Vis sammendrag
 • Isaksen, Anja Ramfjord; Brevik, Lisbeth M. & Hellekjær, Glenn Ole (2018). MA thesis: Vocational students: Strategy use and motivation for reading in English. A quantitative study of self-reported comprehension strategy use and interest for reading.
 • Bentsen, Lisa; Brevik, Lisbeth M. & Hellekjær, Glenn Ole (2017). MA thesis: To teach, or not to teach grammar? Teachers' approaches to grammar teaching in lower secondary school.
 • Listuen, Sigrid Graedler; Brevik, Lisbeth M. & Hellekjær, Glenn Ole (2017). MA thesis: Teaching Culture in the English Classroom: A study of two lower secondary classrooms.
 • Sagli, Sturla; Hellekjær, Glenn Ole & Brevik, Lisbeth M. (2017). MA thesis: Teachers' and students' perceptions of vocatoinal orientation in the English subject.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2016). Lost opportunities? Noen tanker om tapte muligheter i dagens engelskundervisning. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 68- 71 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2014). Forskning på tvers: Et kritisk blikk på språklærerutdanningen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  4, s 82- 87 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2012). Engelsk programfag – to års engelskundervisning uten å bli bedre lesere. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 23- 29
 • Hellekjær, Glenn Ole (2012). Engelsk-faget som ikke utfordrer elevene i den videregående skole. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  (2), s 30- 33 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2011). Videregående opplæring: Erfaringer med eksamen på engelsk. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 42- 45 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2010). François Grin, Claudio Sfreddo & François Villancourt: The Economics of the Multilingual Workplace Bokanmeldelse. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  4(1) . doi: ISBN978-0-415-80018-1 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Räsänen, Anne (2010). Introduction to Thematic Section: Lecture Comprehension and Learning in English-Medium Instruction in Higher Education. HERMES - Journal of Language and Communication in Business.  ISSN 0904-1699.  45, s 7- 9 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2009). Assessing Lecture Comprehension in English-Medium Higher Education: A Norwegian Case Study. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2009). Har tysk og fransk en framtid innen norsk utdanning?. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2008). Ny engelskeksamen med alle hjelpemidler. Nye krav eller ny nivåsenking?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 56- 61 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2008). Quality Issues in English-Medium Instruction: Norwegian Students’ Aural and Oral Proficiency in Non-Elective Courses. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2007). Fremmedspråk i norsk næringsliv-en behovsanalyse. Kan det være på tide men slik debatt i Danmark også?. Sprogforum.  ISSN 0909-9328.  (41), s 5- 7 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2007). Reading: From a Forgotten to a Basic Skill. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  2, s 23- 29 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole; Doetjes, Gerke & Trandem, Beate (red.) (2007). Fremmedspråk i norsk næringsliv - engelsk er ikke nok!. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Ibsen, Elisabeth Braathu (2007). Hvor kommer idéene fra?. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  2, s 3- 7 Vis sammendrag
 • Ibsen, Elisabeth Braathu & Hellekjær, Glenn Ole (2007). Hvor kommer ideene fra?. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 3- 7
 • Hellekjær, Glenn Ole (2006). EXAMINATIONS IN UNDERGRADUATE LEVEL ENGLISH MEDIUM PROGRAMS AT THE UNIVERSITY OF OSLO. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2006). Lesing og IKT i faget engelsk. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Kvam, Sigmund (2006). Engelsk er ikke nok: En foreløpig rapport om bruken av fremmedspråk i norsk næringsliv i 2005. Vis sammendrag
 • Kvam, Sigmund & Hellekjær, Glenn Ole (2006). Engelsk er ikke nok : en foreløpig rapport om bruken av fremmedspråk i norsk næringsliv i 2005.
 • Kvam, Sigmund & Hellekjær, Glenn Ole (2006). Engelsk er ikke nok: En forløbig rapport om bruken av fremmedspråk i norsk næringsliv i 2005.
 • Svenhard, Britt W.; Hellekjær, Glenn Ole & Hokstad, Leif Martin (2006). Lesing og IKT i faget engelsk.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2005). The Acid Test: Does Upper Secondary EFL Instruction Effectively Prepare Norwegian Students for the Reading of English Textbooks at Colleges and Universities. Vis sammendrag
 • Bøhn, Henrik; Svenhard, Britt W.; Hellekjær, Glenn Ole & Servant, Kim (2005). A Survey of Content and Language Integrated Learning in Norwegian Schools in the 2004-2005 School Year.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2005). The Acid Test: Does Upper Secondary EFL Instruction Effectively Prepare Norwegian Students for the Reading of English Textbooks at Colleges and Universities. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2003). Invited Section 3: Content and synergy- panel discussion. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2003). Unprepared for English-medium instruction: A critical look at beginner students. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2002). An Exploratory Survey of Content Learning through English at Nordic Universities. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Westergaard, Marit R (2001). An Exploratory Survey of Content Learning through English at Scandinavian Universities.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2001). A Survey of Student Reading of English Textbooks in Higher Education. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Westergaard, Marit R. (2001). An Exploratory Survey of Content Learning through English at Scandinavian Universities. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Wilkinson, Robert (2001). Trends in Content Learning through English at Universities: A Critical Reflection. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2000). CLIL in Higher Education. EuroClic Bulletin.  (7) Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2000). From the CLIL Classroom to Teacher Education: New Skills, New Knowledge Needed?. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (2000). International programmes in higher education: learning through a foreign language or content and language integrated learning. No. Workshop session 7.05. Vis sammendrag
 • Paulsen, Torbjørn Rage & Hellekjær, Glenn O. (1999). Internet Video-Conferencing. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (1999). Blikk for bilingval undervisning: Lærebokforlagets engelsk-norske lærebok i samfunnslære for den videregående skole. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  32(1), s 11 Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole; Lundquist, Lita; Picht, Heribert & Qvistgard, Jaques (1999). First Encounters with ESP Textbooks in Norwegian Higher Education: A Pilot Survey. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole & Paulsen, Torbjørn (1999). Internet Video-Conferencing. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (1998). Report Workshop No. 18/97, Graz 21-25 October. Redefining Formal Foreign Language Instruction for a Bilingual Environment. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole (Ed.) (1998). Report Workshop No. 18/97, Graz 21-25 October. Redefining Formal Foreign Language Instruction for a Bilingual Enviromenment. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole; Maljers, Anne; Schemm, Ylann; de Jonge, Koen Janse; Marsh, David; Marsland, Bruce & Urban, France (1998). New Approach Needed or Teaching as Usual? Formal FL Instruction in a Bilingual Environment. ?.  (4), s 4- 4 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:12 - Sist endret 29. jan. 2020 22:23