Ofte stilte spørsmål om 5-timers videocaseeksamen

Hvor tett kobling skal det være mellom videocasen og det temaet jeg drøfter i besvarelsen?

Du må ikke nødvendigvis skrive om det temaet som er mest framtredende i casen, men det temaet du velger, må ha være forankret i en observasjon du har gjort i casen.

Jeg er ettfagsstudent. Forventes det at jeg bruker tilleggspensum i denne eksamenen?

PPU-studenter med oppstart fra og med vår 2020, som kun har opptak til ett fagdidaktisk fag, skal benytte pensum i pedagogikk og det ene fagdidaktiske faget når de besvarer videocaseksamen og ikke tilleggspensum. 

Videocaseeksamen er eksamen i pedagogikk og det ordinære pensumet i fagdidaktikk. Sensorene vet ikke hvilke besvarelser som er skrevet av ettfagsstudenter, og vil altså vurdere disse besvarelsene på samme måte som tofagsstudentenes besvarelser. Ettfagsstudenter kan vise til faglitteratur fra tilleggspensumet i sine besvarelser hvis de finner det relevant, på samme måte som alle studenter står fritt til å trekke inn annen relevant faglitteratur i en eksamensbesvarelse, men dette må komme i tillegg til – ikke i stedet for – bruk av litteratur fra det ordinære pensumet.

Kan jeg referere til forelesninger og andre muntlige kilder i eksamensbesvarelsen?

Ja, hvis du ikke har noen pensumtekster som dekker det samme faglige innholdet, kan du henvise til forelesninger.

Bør jeg ha en litteraturliste til slutt i besvarelsen?

Hvis du vil og har tid, kan du godt lage en litteraturliste. Men det er ikke påkrevd å gjøre det, og det vil heller ikke ha noen innvirkning på karakteren. Videocaseeksamen gjennomføres på kort tid, og det anbefales å bruke den tiden du har tilgjengelig, til å jobbe med selve besvarelsen.

Hvordan blir min besvarelse vurdert?

Se de spesifikke vurderingskriteriene for denne eksamenen.

Kan jeg referere til litteratur som ikke står på pensum (f.eks. litteratur fra et tidligere emne)?

Ja, hvis det er relevant for å belyse det du skriver om, kan du gjerne gjøre det. Men husk at du i eksamensbesvarelsen skal vise at du behersker pensumlitteraturen i emnet, så annen faglitteratur bør ikke brukes i stedet for pensum.

Er det viktig å henvise til flest mulig pensumtekster?

I vurderingskriteriene står det at man skal trekke inn teori som er relevant for å belyse det temaet man skriver om. Det har ingen hensikt å vise til pensumlitteratur som ikke er relevant.

Bør jeg ha like mange referanser til pedagogikkpensum som til fagdidaktikkpensum, selv om det er få tekster i den ene disiplinen som er relevante for det jeg skriver om?

Antallet pensumreferanser er ikke det avgjørende, og det har ingen hensikt å vise til pensumlitteratur som ikke er relevant. Samtidig er det viktig å huske at dette er en integrert eksamen i pedagogikk og fagdidaktikk. Du bør derfor sørge for at din kompetanse i begge fagområder kommer tydelig til uttrykk i besvarelsen, og at besvarelsen ikke blir dominert av det ene fagfeltet.

Hvor utførlig bør jeg presentere og gjøre rede for den pensumlitteraturen jeg trekker inn?

Du bør kun presentere så mye som er nødvendig for å underbygge det faglige resonnementet du fører. Det er dine refleksjoner som skal stå i sentrum, ikke gjenfortellinger av pensumtekster. Sentrale fagbegreper før defineres/forklares.

Hvilket språk kan jeg skrive eksamensbesvarelsen på?

Besvarelsen skrives på norsk, alternativt svensk eller dansk. Hvis du avlegger eksamen i engelskdidaktikk, kan du velge å skrive på engelsk.

Jeg studerer fremmedspråkdidaktikk. Kan jeg skrive eksamensbesvarelsen på dette språket?

Nei. Dette er en integrert eksamen i pedagogikk og fagdidaktikk, og besvarelsen må skrives på et språk som gjør den mulig å vurdere for sensorer fra begge disipliner.

Jeg har skrevet om et liknende tema i en annen eksamensbesvarelse. Kan jeg gjenbruke deler av teksten?

Nei. I henhold til UiOs eksamensreglement er det ikke tillatt å gjenbruke hele eller deler av tidligere innleverte eksamensbesvarelser. Du kan selvsagt skrive om noen av de samme temaene, men du kan ikke gjenbruke tekstpassasjer og formuleringer. Se også UiOs informasjonsside om fusk:

https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/

Er det lov å diskutere videocasen med medstudenter etter at den er utdelt?

Ja, det er lov. Men husk at eksamen kun varer i 5 timer og at du må skrive din egen tekst.

Publisert 24. mars 2017 15:27 - Sist endret 24. mai 2021 22:03