Praksis i lærerutdanningene

Generell informasjon

For studenter

For veiledere, påhørere og koordinatorer

Praksis PPU heltid

  • Intensiv praksisuke - uke 38 (utgår høst 2021)
  • 3-ukerspraksis - uke 42-44 (høst 2021: 4-ukerspraksis - uke 42-45)
  • 8-ukerspraksis - uke 5-13

Praksis PPU deltid

  • 3-ukerspraksis - uke 10-12
  • 3-ukerspraksis - uke 41-43
  • 6-ukerspraksis - uke 6-12

Praksis i Lektorprogrammet (kull 2014-)

Totalt skal studentene ha praksis i 100 dager i løpet av sin 5-årige utdanning.

  • 3. semester: 15 dager
  • 6. semester:  25 dager
  • 7. semester: 45 dager
  • 9. semester: 15 dager

Praksis i PPU Teach First Norway

I PPU Teach First Norway blir studentene tilsatt som Teach First-kandidater i Osloskolen i 100% stilling med tentativt 80% undervisning og 20% satt av til studier ved programmet.

Publisert 28. feb. 2012 13:02 - Sist endret 13. okt. 2021 09:16