Praksis i lærerutdanningene

Under ser du en oversikt over praksisperiodene på PPU heltid, PPU deltid, Lektorprogrammet og Teach First. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) samarbeider med rundt 125 skoler i Oslo og Viken.

Informasjon om hvordan koronasituasjonen påvirker praksisoppholdet blir lagt ut forløpende på semestersidene for ditt emne. Du må også holde deg oppdatert på e-post!

For studenter

For veiledere, påhørere og koordinatorer

Praksis PPU heltid

 • Intensiv praksisuke - uke 38
 • 3-ukerspraksis - uke 42-44
 • 8-ukerspraksis - uke 5-13
  • For 2021: forberedelsesuke i uke 5. Praksis fra mandag 8. februar-onsdag 14. april

Praksis PPU deltid

 • 3-ukerspraksis - uke 10-12
 • 3-ukerspraksis - uke 41-43
 • 6-ukerspraksis - uke 6-12

Praksis i Lektorprogrammet (kull 2014-)

Totalt skal studentene ha praksis i 100 dager i løpet av sin 5-årige utdanning.

 • 3. semester: 15 dager
 • 6. semester:  25 dager
 • 7. semester: 45 dager
 • 9. semester: 15 dager

Praksis i PPU Teach First Norway

I PPU Teach First Norway blir studentene tilsatt som Teach First-kandidater i Osloskolen i 100% stilling med tentativt 80% undervisning og 20% satt av til studier ved programmet.

Publisert 28. feb. 2012 13:02 - Sist endret 16. feb. 2021 14:32