Fakturainformasjon

Skolen fakturerer ILS for praksis på grunnlag av en anmodning sendt fra ILS. Anmodningene som blir sendt ut gjelder for inneværende semester.

Av budsjettmessige grunner må ILS sende ut en anmodning for hvert av våre tre studieprogrammer (Lektorprogrammet, PPU deltid og PPU heltid). Dersom dere har hatt studenter fra ulike studieprogrammer, vil dere motta ulike anmodninger, og dermed ulike e-numre. Dere må deretter lage en faktura per studieprogram.

Dersom dere har hatt studenter fra samme studieprogram, men til ulike praksisperioder, er det ikke nødvendig med to forskjellige anmodninger. For eksempel: har dere hatt studenter fra PPU deltid i både 3-ukerspraksis og 6-ukerspraksis i samme semester, oppretter vi kun en anmodning som gjelder for PPU deltid.

Anmodningene fra ILS sendes automatisk på e-post til skolens elektroniske kontaktadresse, eksempelvis: post@bjertnes.vgs.no.

Avsenderadresse fra UiO vil være: order@ibxplatform.com
I emnefeltet vil det stå: Bestilling/PurchaseOrder: [E……] fra UiO

Avsenderadressen bør lagres i kontaktlisten ved skolen, slik at anmodningen lett kan identifiseres og ikke sorteres av spam-filter e.l.  Vi har dessverre ikke mulighet til å endre avsenderadressen her hos oss.

Når dere sender oss faktura på grunnlag av en anmodning, må dere gjøre følgende:

 • Husk å ta med E-nummer i fakturahodet

 • Bruk summen som er oppgitt i anmodningen. Er studentantallet og summen feil, ta kontakt på praksis@ils.uio.no og avvent ny anmodning

 • Alle UiOs norske leverandører må sende fakturaer og kreditnotaer i formatet EHF.
  • Krav til faktura
  • Fakturaadresse for elektronisk faktura
   • Faktura skal stiles til Universitetet i Oslo og sendes til:
   • E2B: NO971035854MVA
   • EHF: 9908:971035854
 • For mer informasjon om elektronisk faktura, se: http://www.uio.no/om/samarbeid/sende-faktura-til-uio/

Ved spørsmål, ta kontakt på praksis@ils.uio.no

Publisert 2. nov. 2015 12:45 - Sist endret 3. okt. 2018 14:51