Veiledning av FoU-oppgaven

Obligatorisk innlevering: Veiledning av metodeplan

Du skal skrive en metodeplan der du gjør rede for

  • Hvilket tema du har valgt
  • Ett eller flere forslag til problemstilling
  • Hvilken eller hvilke av de fire metodene du vil bruke
  • Hvordan du vil gjennomføre undersøkelsen

I metodeplanen bør du sørge for å få tydelig fram hvordan metoden(e) og den konkrete gjennomføringen egner seg for å belyse tema og problemstilling.

Metodeplanen skal være 300–500 ord og leveres og veiledes i læringsplattformen. Denne innleveringen er obligatorisk.

Hvis metodeplanen ikke inneholder de ovennevnte komponentene, vil den ikke gi et godt nok grunnlag for veiledning, og du vil få en tilbakemelding om at innleveringen ikke er godkjent.

For å kunne gå opp til eksamen må metodeplanen din være veiledet. 

Tilbud om veiledningsseminar

Du får tilbud om å delta på et veiledningsseminar etter langpraksis, når du er kommet litt lenger i prosessen med FoU-oppgaven. Påmelding skjer via lenke i Canvas.

Til veiledningsseminaret skal du lage en presentasjon som skal inneholde:

  1. Eksempler på funn fra undersøkelsen din og en redegjørelse for hvordan du kom fram til disse (fremgangsmåte for analyse, koder etc)
  2. Revidert metodeplan (har du for eksempel måttet justere problemstilling eller datakilder underveis i prosessen?)
  3. To eller tre konkrete spørsmål du vil ha svar på for å komme videre i arbeidet.

Seminarene har varighet på en time, og består av tre studenter og en veileder. Du velger presentasjonsmåte selv, men presentasjonen skal ikke overstige 5 minutter.

Publisert 15. mai 2019 14:44 - Sist endret 22. mai 2020 13:08