Slik jobber vi

Temaene på samlingene innledes med forelesninger av anerkjente forskere. Stoffet blir videre bearbeidet gjennom arbeid med case, rollespill og gruppedrøftinger. Deltakerne organiseres i basisgrupper som samarbeider på og mellom samlingene. En del av arbeidet er nettbasert.

Studentene skal levere 6 skriftlige arbeidskrav. Det blir gitt individuell veiledning på arbeidskravene. Eksamen er en prøveforelesning.

Lederopplæringen er i alle deler nært knyttet til deltakernes praksiserfaringer. I regi av vår samarbeidspartner Rolf Olsen i konsulentfirmaet ResultatOrientert UtVikling får studentene individuell coaching i gruppe, som et vesentlig bidrag til sin personlige utvikling som leder.

Publisert 2. nov. 2011 09:26 - Sist endret 20. jan. 2014 09:13