Kick-off for VIST - Video to Support Excellence in Teaching

VIST (Video to Support Excellence in Teaching) er et forskningsbasert etterutdanningsprosjekt der forskere fra ILS og lærere på utvalgte skoler i Oslo skal samarbeide om å videreutvikle lærernes bruk av støttestrukturer i undervisningen. Torsdag 16 august inviterer vi involverte skoler til Kick-off!

Illustrasjonsfoto av lærer i klasse: colourbox.

Illustrasjonsfoto: colourbox.

Målet med Kick-off er å legge til rette for en felles forståelse av hva som kjennetegner god bruk av støttestrukturer («scaffolding»).  Hoveddelen av programmet er viet til nettopp hvordan lærere kan bruke strøttestrukturene modellering, strategiundervisning og tilbakemeldinger. Vi vil diskutere definisjonene på støttestrukturer fra observasjonsmanualen PLATO og ikke minst vil vi vise praktiske eksempler fra norske klasserom der ulike lærere bruker støttestrukturer i undervisningen sin.

Program

14.00-14:45: DEL 1

  • Kaffe, frukt og kake
  • Velkommen til Kick-off  
  • Hva sier forskningen om god etterutdanning?  
  • Observasjonsmanualen PLATO – hvilken rolle skal den ha i VIST?

15 -18: DEL 2

  • Støttestrukturer (scaffolding) – en systematisk gjennomgang av hva VIST legger i strategiundervisning, modellering og tilbakemeldinger, med praktiske eksempler og oppgaver underveis  

Matservering i løpet av dagen.

Publisert 3. juli 2018 12:07 - Sist endret 10. aug. 2018 12:35