Praksis ved egen arbeidsplass

Har du en ansettelse ved en skole og ønsker å gjennomføre praksis der? I noen praksisperioder på Lektorprogrammet, PPU heltid og PPU deltid kan du gjennomføre praksis ved egen skole.

Det er mulig å søke om praksis på egen skole i følgende praksisperioder:

 • 25-dagers praksis i PROF3025 eller 45-dagerspraksis i PROF4045
 • 4- ukerspraksis i PPU3210 eller 8-ukerspraksis i PPU3220
 • 6-ukerspraksis i PPU3520D. I tillegg enten 3-ukerspraksis i PPU3510D eller 3-ukerspraksis i PPU3520D.

For å ha mulighet til å gjennomføre praksis ved egen skole må samtlige av følgende krav oppfylles:

 • Studenten må ha en prosentstilling ved skolen. Ringevikar telles ikke.
  • Dokumentasjon på prosentstilling ved skolen må kunne fremvises hvis ILS ber om det
 • Kravet om praksis ved både grunnskole og videregående skole i løpet av studiet må oppfylles
  • Dersom studenten ønsker å gjennomføre praksis ved egen skole må studenten oppgi den aktuelle skolen i praksisundersøkelsen i forkant av første semester på PPU-studiet/PROF3025. På den måten kan ILS ta høyde for dette i prasksisutplasseringen. 
  • All praksis må gjennomføres på 8.-13. trinn, eller i voksenopplæringen
   • På PPU deltid og PPU heltid er det også tillatt å gjennomføre praksis ved egen skole i 5.-7.-trinn
 • Studenten må selv avtale praksisplass med skolen
  • I praksisundersøkelsen må studenten oppgi en kontaktperson ved den aktuelle skolen. ILS tar deretter kontakt med denne personen og får en bekreftelse på at skolen kan oppfylle alle krav
  • Praksis ved egen arbeidsplass kan avtales med både partnerskoler og ikke-partnerskoler
  • Kontaktpersonen skal være en i skolens ledelse. Kontaktpersonen kan ikke være veileder.
 • Studenten må følge kravene om tilstedeværelse i praksis
 • Skolen må kunne gi studenten 6-8 klokketimer (tilsvarende 8-10 45-minuttersøkter) i uka i det fagdidaktiske faget/de fagdidaktiske fagene studenten skal ha i den aktuelle praksisperioden
 • Skolen må stille med veileder(e) i det fagdidaktiske faget/de fagdidaktiske fagene studenten skal ha i den aktuelle praksisperioden
  • Praksisveileder ha formell lærerutdanning, ha minst tre års undervisningserfaring og bør ha veilederutdanning
  • Hver student skal i hver praksisperiode ha 3-4 klokketimer veiledning i uka. Dette kan gis som individuell veiledning og par-/gruppeveiledning.
  • Hver student kan ha flere enn 1 veileder, men bør ikke ha flere enn 2.
  • En veileder bør ikke ha flere enn 2 studenter i langpraksis.
 • Skolen må kunne ta i mot en annen student fra samme studieprogram, med samme fagkombinasjon, hvis ILS ønsker det
  • Den ekstra studenten, som ikke har en ansettelse ved skolen, kan ha samme veileder og praksis i de samme klassene som studenten som har en ansettelse ved skolen
  • Studenten som har praksis ved egen skole kan ikke kreve å ha en medstudent i praksis. Reisevei og fagkombinasjon avgjør om ILS har mulighet til å sende en student til den aktuelle skolen.
 • Skolen må gjøre seg kjent med «Retningslinjer for praksis»

 

Publisert 26. okt. 2020 10:39 - Sist endret 15. juni 2021 10:43