Aktuelt innen forskning

Aktuelle saker

  • telefon-i-klasserommet-660x431 Frikjenner bruk av mobiltelefon i klasserommet 26. mars 2019 12:24

    Forskerne finner ingen entydig negativ sammenheng mellom det å ha med seg mobiltelefon i timen og læringsutbytte. Men det krever lærere som er bevisste på mobilens rolle og funksjon i klasserommet.

  • kvalitet-i-hoyere-utdanning-660x400 – Det finnes ingen magisk medisin 8. nov. 2018 14:16

    Skal studiekvaliteten bedres krever det kompetanseutvikling, administrativ tilrettelegging, ressurser til fornyingsarbeid, og en mer helhetlig styring av studieprogrammene. Det er med andre ord mye å ta hensyn til, i følge professor i pedagogikk.

 

Arrangementer