Om forskningen

Institutt for pedagogikk er landets største pedagogiske forskningsmiljø.

BIlde av universitetsbygning. Foto.

Institutt for pedagogikk og Helga Engs hus, Blindern. Foto: Shane Colvin

Forskningen vår er i hovedsak sentrert rundt noen prioriterte forskningsområder. Disse igjen forvaltes av forskergrupper. Forskergruppene omfatter både seniorforskere, post.doc.stipendiater, stipendiater, lektorer, m.fl.

Publisert 16. sep. 2010 13:03 - Sist endret 26. okt. 2021 18:24