Om forskningen

Institutt for pedagogikk er landets største pedagogiske forskningsmiljø.

Forskningen ved instituttet er i hovedsak lagt opp rundt noen utvalgte forskningstemaer/ satsningsområder. Disse forvaltes av forskergrupper. Forskergruppene omfatter både seniorforskere, post.doc.stipendiater, stipendiater, lektorer, m.fl.

I tillegg til forskningen som utføres i forskergruppene, har instituttet dyktige forskere som dekker andre områder også. Institutt for pedagogikk er faglig bredt sammensatt institutt.

Publisert 16. sep. 2010 13:03 - Sist endret 20. mars 2019 13:17