“It is good exercise….and it’s pretty exciting”

- Å skape engasjement og gode muntlige interaksjoner er noe av det vanskeligste! Det sier universitetslektor på ILS, Kaja Granum Skarpaas på spørmålet om hva studenter opplever som spesielt krevende i undervisning av språkfag i klasserommet.

Kaja Granum Skarpaas har ledet det siste av tre caser i faget engelsk. Foto: Shane Colvin

Skarpaas har ledet det niende av ialt 12 casestudier i forskningsprosjektet Ark&App, som undersøker bruken av læremidler i fire fag, deriblant engelsk. Nå foreligger den 50 siders lange rapporten "In my sparetime I like to…" som viser at svært enkle læremidler kan skape gode muntlige interaksjoner i klasserommet. Sammen med prosjektleder i Ark&App, førsteamanuensis Øystein Gilje (ILS) og forskningsassistent Line Ingulfsen, på IPED, observerte Skarpaas over 30 elever i to klasser i et undervisningsopplegg som hadde som mål å utvide elevenes ordforråd om fritidsaktiviteter i engelsk.

10 enkle ordkort

 - På en skole med godt internett, klassesett med datamskiner og tilgang på nettbrett var det særlig fascinerende å se hvordan læreren brukte 10 ordkort som det viktigste læremiddelet for å skape muntlig aktivitet over tre uker, sier Skarpaas.

I undervisningsforløpet brukte læreren ikke læreboka, fordi hun mente at elevene ikke identifiserte seg med de noe stereotype fritidsaktivitetene som var beskrevet der. Skarpaas og de andre forskerne så derfor ingen av elevene arbeide med engelskboka i de tre ukene forskningsprosjektet varte.

- Ordkortene ble brukt på en slik måte at de stimulerte til utprøvende språkproduksjon og elevaktive læringsformer, helt i tråd med rådende syn på hva god språklæring innebærer, sier Skarpaas vel vitende om at slike ordkort kanskje kan få en del språklærere til å rynke på nesa. Tidligere forskning har lagt vekt på at slike kort tradisjonelt blitt brukt til glosepugging og andre aktiviteter som mangler en kommunikativ dimensjon.

- Ordkortene og tema for perioden bestemmer selvsagt noe av innholdet, men likevel får hver elev en genuin anledning til å skape meningsinnhold. I denne sammenheng ser ordkortene ut til å ha vært et godt valg for å støtte elevenes læring, mener Skarpaas.

 

Bruk av ordkort i arbeid med digitale læremidler. Foto: Ark&App

App til for lærerens vurdering?

Som en del av undervisningsopplegget brukte elevene også bærbare PCer. Disse ble særlig brukt til to  nettbaserte spill der elevene skulle identifisere ord, og øve på å stave disse. I slutten av undervisningsopplegget skulle alle elevene ta med en gjenstand hjemmefra som representerte den fritidsaktiviteten de var interessert i. Ved hjelp av en app på et nettbrett tok elevene bilde av denne gjenstanden, og leste muntlig inn noen setninger de hadde øvd på ved hjelp av ordkortene. Læreren la vekt på at dette var en viktig vurderingshandling for henne som lærer. Gjennom å høre på opptaket av hver enkelt elev, kombinert med et bilde av aktiviteten, fikk læreren både innsikt i hva hver enkelt elev er opptatt av på fritiden, og hvordan eleven evnet å snakke om denne aktiviteten.

- Som rapporten indikerer er det lærerens didaktiske avgjørelser i klasserommet som er av betydning, ikke hvorvidt læremiddelet er av den ene eller andre sorten, avslutter Skarpaas.

Dette er den tredje og siste rapporten i faget engelsk i forskningsprosjektet Ark&App.

Publisert 3. sep. 2015 11:47