English version of this page

ARK&APP (avsluttet)

ARK&APP  viser hvordan skoleeiere, skoleledere og lærere velger læremidler, og hvilke funksjoner disse læremidlene har for læring og undervisning.

 


Sluttrapport

ARK&APP bidrar med ny kunnskap om hvordan både papirbaserte og skjermbaserte læremidler velges og brukes i norsk skole. Fra 2013 – 2016 har nærmere 20 forskere undersøkt valg og bruk av læremidler i fire fag i grunnopplæringen; samfunnsfag, engelsk, naturfag og matematikk. Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver, og prosjektet har tatt utgangspunkt i fem gitte problemstillinger.

Sluttrapporten kan lastes ned her i sin helhet. Et korfattet sammendrag finnes også på norsk og engelsk.

Sluttrapporten finnes i tillegg som en trykket utgave. Den kan bestilles ved å sende en mail til prosjektleder.

Caserapporter

Gjennom 12 caserapporter viser forskerne hvilken funksjon læremidler og læringsressurser har i interaksjonen mellom lærer og elev, og hvordan de skaper engasjement og læring hos elevene. Du finner alle de 12 rapportene i denne oversikten:

  Engelsk Matematikk Naturfag Samfunnsfag
5.- 7. klasse "In my spare time I like to..." Læremidler og arbeidsformer i algebra på mellomtrinnet Lærerrollen i teknologitette klasserom Kartlære og begreper i Østlandets geografi
8.- 10. klasse

Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk

Læremidler og arbeidsformer for algebra i ungdomsskolen

Læremidler og arbeidsformer i naturfag i ungdomsskolen

Tømmerfløtings tradisjoner som digital historie
VG1 Læremidler og arbeidsformer i prosessorientert skriving Læremidler og arbeidsformer i matematikk 1T vgs

Bruk av læremidler i komplekse miljøspørsmål

Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie

I prosjektet er det laget både en egen rapport om læremidler og grunnleggende ferdigheter, og en egen rapport som studerer bruken av teknologi i de 12 casene.

Prosjektet er også formidlet både i ytterligere vitenskapelige publikasjoner og gjennom foredrag og medieopppslag.

Finansiering

Utdanningsdirektoratet

Forskningsart

Anvendt forskning

Forskningsprosjektet ARK&APP har vært ledet av førsteamanuensis Øystein Gilje, og professor Sten Ludvigsen har ledet styringsgruppen i prosjektet.

 

Publisert 9. mai 2016 10:04 - Sist endret 18. sep. 2018 11:26

Kontakt

Sten Ludvigsen

+47-22840712

s.r.ludvigsen@iped.uio.no


Øystein Gilje

+47-22858186

oystein.gilje@ils.uio.no