Tømmerfløltingens tradisjoner som digital historie

Tema og fag Sted og klasse Tid og tidspunkt Papirpaserte og digitale læremidler
Historiske kilder og lokalsamfunn Ungdomsskole i Akershus Seks uker Arbeidsark fra museet, historiebøker, kilder
Samfunnsfag 8. klasse Vår 2013 Mobiltelefoner, kamera redigeringsprogram

Tømmerfløtings tradisjoner som digital historie er et samarbeidsprosjekt mellom en ungdomsskole og et museum som både forvalter og formidler en viktig del av lokalhistorien til det området der ungdomsskolen ligger. Elevene arbeidet i grupper med å lage en digital historie, fikk besøk av lokalhistorikere og besøkte selv et museum. Læringsressursene som elevene arbeidet med på lensemuseet og i klasserommet, kan deles i to typer: (1) plansjer, skjemaer, og gjenstander som var pedagogisk tilrettelagt på museet, og (2) primærkilder som for eksempel gamle dokumenter og statistikk om tømmerfløting. Elevene benyttet disse ressursene hovedsakelig til to formål. For det første fungerte de som viktige ressurser i arbeidet med å skrive manuset til den digitale historien. For det andre brukte elevene bilder av gjenstander og avfotograferte bilder på museet og i historieboka for å skape den visuelle delen av den digitale historien.

Elevene engasjerte seg i fagstoffet og ble motivert i læringsarbeidet gjennom denne måten å arbeide på i skolen. Elevene brukte egne mobiltelefoner til arbeidet, og ble gitt en annen rolle som lærende enn hva de er vant med fra andre fag og mer tradisjonelle måter å jobbe. Likevel peker funnene på visse utfordringer:

Bruken av egen mobiltelefon var vanskelig å gjennomføre i kombinasjon med skolens datamaskiner. Elevene synes det var utfordrende å arbeide med historiske kilder i en sjanger som var ny for dem, digital historie fortelling. Den største utfordringen for elevene var å omgjøre primærkildene til en digital historie. Framdriften var derfor svært avhengig av veiledning fra læreren. Digital historiefortelling som metode, til forskjell fra en lærebok, ga lite hjelp til elevene i arbeidet med de historiske kildene. Til denne delen av arbeidet var elevene i stor grad avhengig av veiledning gjennom alle trinn i arbeidet.

Referanse:

Gilje, Ø., Silseth, K., & Ingulfsen, L. (2014). Tømmerfløtingens tradisjoner som digitale historier [Timberfloating and traditions told with digital storytelling]. Report No. 3. ARK&APP. 60 pages, including appendix.

Summary in English

Publisert 6. mars 2014 11:54 - Sist endret 18. mai 2015 09:03