Aktuelle saker

Publisert 8. jan. 2016 14:19

Det er bredt dokumentert at algebra er et utfordrende emneområde i matematikk for mange elever. Visualisering gjennom spill kan fungere, men noen spilltyper fungerer bedre enn andre.

Publisert 3. sep. 2015 11:47

- Å skape engasjement og gode muntlige interaksjoner er noe av det vanskeligste! Det sier universitetslektor på ILS, Kaja Granum Skarpaas på spørmålet om hva studenter opplever som spesielt krevende i undervisning av språkfag i klasserommet.

Publisert 24. aug. 2015 11:04
Publisert 21. aug. 2015 16:21

I helklasseundervisningen er bilder verdifulle ressurser i læreres arbeid med å utvikle elevenes begrepsforståelse. Å la bilder få en faglig funksjon er langt mer utfordrende når elevene selv produserer tekster.

Publisert 21. aug. 2015 15:26

Å skrive essay i engelsk er krevende for mange elever på videregående skole. Det sier professor Anders Mørch. Sammen med stipendiat Irina Engeness har han arbeidet med programvaren EssayCritic som gir tilbakemeldinger på den teksten som elever laster inn i programmet.

Publisert 4. juni 2015 18:02

CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) is a major international conference, this year taking place June 7th – 11th at the University of Gothenburg. Four researchers from the Ark&App project will present their papers on this biennially event, organized by ISLS (International Society of the Learning Sciences).

Publisert 13. mai 2015 17:13

Onsdag 27. mai deltar Professor Sally Barnes på vårt prosjektmøte i Ark&App.

Publisert 30. jan. 2015 14:41

Læreboka på papir er i ferd med å miste sin dominerende rolle i norske klasserom. Papirbaserte læremidler i kombinasjon med digitale er dagens blandingskultur.

Publisert 15. jan. 2015 13:30

2014 har vært et produktivt år i forskningsprosjektet Ark&App

Publisert 28. nov. 2014 15:12

Forskningsprosjektet Ark&App har fem problemstillinger. Ingen av disse er formulert så enkelt som VG formulerte det siste uken i november i saken: “Lite forskning på læringsutbyttet”.

Publisert 6. okt. 2014 14:35

Høsten 2014 inviterer ARK&APP en rekke skoler i Norge til en stor nasjonal spørreundersøkelse om læremidler og arbeidsformer.

Publisert 24. apr. 2014 11:30

36 000 norske grunnskoleelever i over 1700 skoleklasser løste 7,7 mill. ligninger med DragonBox i vinter. Vil vi se utslag av innsatsen på vårens tentamen?

(Fullversjon av kronikken publisert i Dagens Næringsliv 24. april 2014)

Publisert 19. nov. 2013 15:50

Styringsgruppen i Ark&App består av forskere ved UiO og UMB, samt en rektor og en lærer på to ulike ungdomskoler.