Deltakere i ARK&APP

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Anders Mørch Professor +47-22840713 48021736 (mob) +47-48021736 andersm@uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Arbeidslivslæring, Læring gjennom design, Samarbeidslæring, Sosioteknisk design, Læringsanalyse, Forskerutdanning
Andreas Lund Professor +47-22855068 andlund@uio.no Lærerutdanning, Læring og IKT, Engelskdidaktikk, Design, Vurdering, digitale læringsomgivelser, Interaksjon, Klasseromsforskning, Lærerrollen, Undervisning
Jan Arild Dolonen Senioringeniør +47-22840727 janad@uio.no Pedagogikk, IKT og læring
Irina Engeness
Ulrikke Elisabeth Rindal Førsteamanuensis +47-22854152 ulrikkri@uio.no
Anniken Furberg Professor 22844914 anniken.furberg@ils.uio.no Teknologibasert læring, samarbeidslæring, læring i naturfag, interaksjonsanalyse, sosiokulturell teori
Øystein Gilje Førsteamanuensis +47-22858186 oystegi@uio.no IKT og læring, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Moderne oppvekst, Kunnskap i skolen, Pedagogikk
Anders Kluge Forsker +47-22840710 anderskl@uio.no Interaksjonsdesign, IKT og læring, Pedagogikk
Ingvill Rasmussen Professor +47-22840749 ingvillr@uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Samarbeidslæring, Kvalitativ metodologi, Sosiale medier, Samtaler, Klasseromsforskning, Literacy, Rådgivning, Design-based research, Dialog i klasserommet, 21st century skill
Kaja Granum Skarpaas Stipendiat kajags@uio.no Engelskdidaktikk, Yrkesretting, FYR, Yrkesfaglig engelskundervisning, Fagdidaktikk, skole, læring, undervisning
Line Ingulfsen Stipendiat +47-22852920 +4797599159 lineing@uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Multimodalitet, Literacy, Læremidler, sosiokulturell teori
Kari Anne Rødnes Førsteamanuensis +47-22854834 kariaro@uio.no Norskfaget, Norskdidaktikk, Lærerutdanning, Læring og utdanning
Kenneth Silseth Førsteamanuensis +47-22857637 kennes@uio.no Moderne oppvekst, Læring og IKT, Identitetprosesser og læring, sosiokulturell teori, Dialog i klasserommet