Problemstillinger

ARK&APP har undersøkt fem problemstillinger på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i perioden 2013-2016.

Gjennom to ulike nasjonale spørreundersøkelser og 12 case på ulike skoler har forskerne undersøkt fem hovedproblemstillinger.

Disse problemstillingene er:

 

  1. Hvilke læremidler er valgt, og på hvilket grunnlag?
  2. Hvordan bidrar læremidler til lærernes fortolkning og operasjonalisering av læreplanen?
  3. Hvordan benyttes læremidlene i undervisningsopplegget?
  4. Hvilken funksjon har bruken av læremidlene i interaksjonen mellom lærer og elever?
  5. Hvordan bidrar bruk av læremidlene til motivasjon (engasjement) og læring hos elever?

De to første problemstillingene er i hovedsak belyst med kvantitative data fra de nasjonale spørreundersøkelsene. De tre siste problemstillingene er besvart gjennom de 12 caserapportene. En oversikt over alle forskningsfunnene finnes i sluttrapportene.

Publisert 9. mai 2016 08:48 - Sist endret 9. mai 2016 09:28