Digitale dialoger (ph.d- prosjekt)

Dialogiske samtaleferdigheter i klasserommet styrker skolefaglig læring, kritisk tenkning og samarbeidsevner.

Om prosjektet

Prosjektet Digitale Dialoger bygger på et langvarig samarbeid mellom forskningsgrupper ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo og Faculty of Education, University of Cambridge. Forskning viser at dialogiske samtaleferdigheter hos elever styrker deres skolefaglige læring, kritiske tenkning og samarbeidsevner. Gjennom prosjektet skal elever ved skoler i Norge og England utvikle dialogiske samtaleferdigheter ved hjelp av mikrobloggingsverktøyet Samtavla (utviklet ved UiO) og utvalgte elementer fra intervensjonsprogrammet Thinking Together (utviklet ved UiC). Frøytlogs phd-prosjekt er et delprosjekt av dette større samarbeidet. Han vil blant annet se nærmere på:

1. På hvilke måter transformeres dialoger over tid når de beveger seg mellom analoge og digitale sosiale arenaer?

Veien fra muntlig kommunikasjon til skriftlig og digitale kommunikasjon representerer flere omstruktureringer av mening, og digital kommunikasjon skiller seg lingvistisk fra både tradisjonell skriftlig og muntlig diskurs.

2. Vil digitale dialoger kunne ha en inkluderende effekt ved at enkelte elever enklere vil kunne gi uttrykk for sine meninger og delta i felles kunnskapskonstruksjon?

Litteraturen viser at ansikt-til-ansikt interaksjon av ulike årsaker representerer en barriere for enkelte elever, og hvor dette virker negativt på engasjement og deltakelse. Samtidig viser flere studier at digitale kommunikasjonsformer kan senke terskelen for deltakelse for disse elevene

3. I hvilken grad bidrar dialoger som beveger seg mellom analoge og digitale sosiale arenaer til utvikling av kritisk tenkning og samarbeidsevner?

Når dialoger beveger seg mellom analoge og digitale sosiale arenaer vil det dialogiske rommet utvides. Dermed vil potensielt flere elever får muligheter til å utvikle dialogiske ferdigheter. Dette bør også styrke mulighetene for at flere elever vil kunne utvikle sin kritiske tenkning og samarbeidsevner.
 

Forskningen bygger på et sosiokulturelt teorigrunnlag.

 

Publisert 16. aug. 2016 17:02 - Sist endret 16. aug. 2018 11:03

Kontakt

Jo Inge Johansen Frøytlog

+47-22840595

j.i.j.froytlog@iped.uio.no