HERANA (avsluttet)

Prosjektet fokuserer på forholdet mellom utvikling og høyere utdanning i Afrika.

Om prosjektet

Målene med prosjektet er i hovedsak knyttet til økt forståelse av forbindelsen mellom høyere utdanning og økonomisk utvikling, og hvorvidt slike forbindelsene er institusjonalisert på forskjellige måter i forskjellige kontekster.

Prosjektet er forventet til å bidra til evidens-basert informasjon om effektene av høyere utdanning på holdningene mot demokrati og en økt forståelse om hvordan disse prosessene skjer i høyere utdanning. Prosjektet utvikler også en strategi og første testing av nye måter for formidling av relevant kunnskap til policy-makere, dermed blir det for første gang skapt et nøye planlagt forbindelse mellom forskning, informasjon og rådgiving i høyere utdanning i utvalgte land i Afrika. Dermed er også fokus på å bygge kapasitet av og nettverk mellom både nye og erfarne forskere i Afrika, som kan dra nytte av tett samarbeid med andre internasjonale forskningsmiljøer.

Mer om prosjektet, samarbeidspartnere og subprosjektene kan leses på de engelske prosjektsidene.

Finansiering

  • Ford Foundation (1 June 2007 – 31 May 2009)
  • Carnegie Corporation (1 October 2007 – 30 September 2009)
  • Kresge (1 February 2008 – 31 December 2010)
  • Rockefeller (1 July 2007 – 30 June 2010)
Publisert 20. sep. 2010 14:17 - Sist endret 3. juni 2015 16:38

Kontakt

E-mail: Peter Maassen

+47-22844122