The emergence and application of the European Qualifications Framework (ph.d.-prosjekt) (avsluttet)

Prosjektet fokuserer i første omgang på utvikling av Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF) og deretter på oversettelses/implementeringsprosessen fra europeisk nivå til tre nasjonale systemer i Europa.

Om prosjektet

Høyere utdanning og livslang læring har blitt sentrale begrep i Europeisk policy arena i det siste tiåret i kontekst av Lisbon-prosessen. Dette prosjektet tar et institusjonelt perspektiv på de europeiske policy prosessene, og prøver å identifisere hvordan Europeisk Kvalifikasjonsrammeverk oppstod, hvem var de sentrale aktørene og hva var deres rolle. De forskjellige stadier av policy-prosessene blir analysert, fra identifisering av problemet til selve beslutningsprosessene for å utvikle et helhetig bilde av opprinnelse og utvikling av EQF. I tillegg blir tre nasjonale case studier analysert, for å identifisere hvilke mekanismer spiller inn når europeiske policier blir overført/oversettet til forskjellige nasjonale kontekster.

Mer om prosjektet kan leses på den engelske prosjektsiden.

 

Publisert 22. sep. 2010 14:08 - Sist endret 31. juli 2013 13:00

Kontakt

Mari Elken

+47-22840591

mari.elken@ped.uio.no