John Deweys estetikk (avsluttet)

Prosjektet tar utgangspunkt i John Deweys verk «Art as Experience» fra 1934.

Om prosjektet

Prosjektet er et ledd i Hohrs beskjeftigelse med estetikk og går tilbake til hans studiedager. Grunnideen var at det estetiske ikke bare er et perspektiv på verden, men en grunnleggende erfaringsform som rommer erkjennelse, følelse, moral og kommunikasjon i et helthetlig uttrykk. Det gjør det estetiske til et unikt symbolsk redskap eller, bedre sagt, medium for kommunikasjon om og refleksjon over livsførsel og livspraktiske valg.

Dewey fanget Hohrs interesse fordi Dewey tenker i samme retning samtidig som han utdyper, men også utfordrer grunnideen. Særlig interessant er at Dewey, over sytti år gammel, knytter det estetiske til sitt erfaringsbegrep som er et av hans sentrale bidrag i filosofien. Slik kan man lese «Art as Experience» både som en kunstfilosofisk undersøkelse og som en utprøving av hans erfaringsbegrep på et for ham nytt område. Det er også interessant hvor nært han kommer den fenomenologiske og hermeneutiske tradisjonen hos f.eks. Martin Heidegger eller Hans-Georg Gadamer. Uttrykket, kunstgjenstanden vil ikke bare bli forstått, og den handler ikke bare om noe, men den taler også for seg selv og gir en umiddelbar erfaring. 

Prosjektets forskningsart

Grunnforskning

 

Publisert 15. mai 2012 14:29 - Sist endret 25. apr. 2013 15:51