English version of this page

IKT-basert aktiv læring av statistikk

“IKT-basert aktiv læring av statistikk” er et utviklingsprosjekt som har som mål å gjøre statistikkopplæring mer praktisk og relevant for våre masterstudenter.

pixabay.com

Om prosjektet

Studentene får tilgang til tilpassede ressuser og verktøy og gjennom studiet lærer de å forstå og bruke kompliserte statistiske modeller og metoder. Ved bruk av designbaserte pedagogiske metoder vil vi utvikle en pedagogisk modell for statistikkopplæring som kombinerer dybde- og ferdighetslæring. Dette vil gi studentene god kompetanse i å anvende statistikk i egen forskning og i framtidig yrkesliv.

Samarbeid

I prosjektet samarbeider vi med lærerutdanningen ved OsloMet. De vil tilpasse ressurser utviklet i dette prosjektet til sitt nye masterprogram for lærere. Dette samarbeidet vil sikre at ressursene som utvikles i prosjektet får nytteverdi på tvers av institusjoner.

Finansiering

Norgesuniversitetet

Publisert 7. aug. 2018 14:00 - Sist endret 7. aug. 2018 14:18