L3D-SecondLife (avsluttet)

Om prosjektet

3D-verdener på nett gir helt andre muligheter for å anvende pedagogisk kunnskap enn tradisjonell e-læring. Vi er imidlertid fortsatt i en tidlig fase og trenger eksperimentering og kunnskapsutvikling for å kunne utnytte de mulighetene som allerede er iboende og de som vil komme. F.eks. den tradisjonelle formen for e-læring i arbeidslivet – såkalt ”concept-based e-learning” – har utviklet seg lite de siste årene, og er ikke i stand til å møte det vi ser som store pedagogiske utfordringer i et kunnskapsdrevet samfunn: læringsrelevant sosial interaksjon og kunnskapsbaserte hands-on (design-orienterte) aktiviteter knyttet til det som skal læres.

Målsettninger 

Forprosjektet har tre delmål: 

1. Kartlegge norsk og internasjonal forskning og systematiske erfaringer fra bruk av 3D-verdener i læring, kommunikasjon og kunnskapsutvikling. 

2. Utføre en pilotundersøkelse for å evaluere muligheten til å benytte Second Life som plattform for læring, kommunikasjon og brobygging i en 3D-verden.  

3. Skrive en søknad om finansiering av et hovedprosjekt for 3 år som inkluderer 2 PhD studenter eller 1 post.doc og en PhD stilling (ref. tidligere søknad)   

Teori og metode

Forskerne og masterstudenter benytter metoder og teknikker for datainnsamling i eksperimentene som gjøres i pilotstudien, slik som virtuell etnografi i 3D verdener. Det vil også bli benyttet andre mer konvensjonelle metoder (f.eks. intervju, datalogging). Vi vil også eksperimentere med metoder og teknikker for kollektiv kunnskapsdannelse, som inkluderer teknikker for samkonstruksjon (collaborative design) av fysiske modeller.

Partnere

Direktoratet for forvaltning og IKT  (DIFI)

Domstoladministrasjonen

 Forsvarets Forskningsinstitutt

Forsvarets Høgskole 

 Försvarsmaktens ADL-enhet (Sverige) 

 Informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen 

 InterMedia, Universitetet i Oslo

Tabulator

Universitetssykehuset i Nord-Norge  

Finansiering og tidsramme

Finansiert av:

Forsvarets Høgskole, ADL-enhet

Forsvarsmaktens ADL-enhet

UiO(småforskmidler)

Domstoladministrasjonen

DIFI

Tidsramme: 2010-2011

Resultater

En modell av Akershus festning i Second Life. Den aksesseres via SLURL: http://maps.secondlife.com/secondlife/Akershus%20Fortress/128/128/42 (kopier denne URL'en til din nettleser, etter at du har lastet ned Second Life klienten på din maskin).

Eksperimentering med ulike pedagogiske aktiviteter, som spenner fra uformell til formell læring:

  1. Konvensjonelt undervisningsopplegg med powerpoint og spørsmål/svar i plenum
  2. Rollespill (oppsummerng)
  3. Simulering
  4. Samkonstruksjon

Rapporter

Ludvigsen, K. (2011). L3D: Læring, kommunikasjon og brobygging i en 3D verden på Internett. Oppsummering av tidligere forskning (PDF).

Laake, M. & Aune, C.A. (2010). Professorer og studenter går online: Undervisning i Second Life. Pedagogisk Profil, Nr. 3 2010, s. 12-15. URL

Presentasjoner

kommer ...

Publisert 15. sep. 2010 09:54 - Sist endret 30. juli 2015 12:53

Kontakt

Prosjekt leder Anders Mørch