English version of this page

Understanding Teachers as Designers (avsluttet)

Hva slags problemer oppstår når undervisningsmateriale skal tilpasses faglige krav og elevenes behov? Hvordan løser lærere utfordringene som oppstår?

Lærer med elever. Foto.

Foto: kuzmichstudio - stock.adobe.com

Om prosjektet

I dette prosjektet sammenligner vi hvordan lærere fra ulike trinn og fag re-designer oppgaveark. Vi er interessert i finne ut at hvilken design avgjørelser lærene tar, samt hvorfor.

Alle lærene som deltar får utdelt et sett med oppgaveark. Lærene som deltar i prosjektet velger ett oppgaveark som de skal prøve ut i forbindelse med lesing i en fagtime. Vi ønsker at lærene tilpasser det valgte oppgavearket til sitt fag og sine elver, prøver det ut med elevene, og tilslutt reflekterer over om det trenges å tilpasses videre.

Vil du delta i forskningsprosjektet?

Vi inviterer lærere i alle fag (fra 4. klasse og oppover) til å delta. For å delta eller lære mer om prosjektet, send en e-post til Joshua Lawrence eller forskningsassistent Jenny Thorbjørnsen (jmthorbj@student.uv.uio.no).

Sammarbeid

Prosjektet sammarbeider med Reading Ways som står for oppgavearkene og helper til med å re-designe dem.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av TextDIM.

 

Publisert 23. mai 2019 13:28 - Sist endret 20. okt. 2022 09:12

Kontakt

Spørsmål og henvendelser relatert til dette prosjektet kan rettes til Joshua Lawrence.

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere