Language Minority Students’ Text Comprehension (avsluttet)

Har samtalene minoritetsspråklige barn får tilgang til i barnehagen en betydning for barnas videre utvikling innen språk og leseforståelse?

Om prosjektet

Barns tidlige erfaringer med muntlige samtaler i førskolealderen ser ut til å legge et viktig grunnlag for leseforståelse når elever skal lese for å lære på skolen. I denne longitudinelle studien ser vi på de samtalene minoritetsspråklige barn får tilgang til i barnehagen og hvilken betydning disse erfaringene har for barnas videre utvikling innen språk og leseforståelse.

Forskningsart

 Grunnforskning

Publisert 5. okt. 2010 11:21 - Sist endret 6. feb. 2013 12:10