Å være lærende med ny teknologi i skolen (Ph.d- prosjekt) (avsluttet)

I denne avhandlinge studerer Kenneth Silseth hvordan unge mennesker lærer med ny teknologi i og mellom ulike steder for deltakelse.  

Ved å benytte seg av sosiokulturelle og dialogiske tilnærminger til læring, studerer Silseth hvordan elever i skolen, i samhandling med læreren, lærer i ulike aktiviteter som fasiliteres av ny teknologi. For å belyse disse prosessene analyseres interaksjonsdata fra to ulike case, hvor samhandling mellom studenter og deres lærere synliggjøres. Det første caset omhandler elever som lager digitale historier (korte audiovisuelle ’filmer’) i historiefaget. Det andre caset omhandler elever som spiller dataspillet Global Conflicts: Palestine i samfunnsfag. Full informasjon finner du på prosjektets engelske side.

Publisert 6. okt. 2010 11:09 - Sist endret 24. apr. 2013 12:38