English version of this page

Universitetspedagogers danning og kompetanseutvikling (avsluttet)

Undervisning og læring er sentrale aktiviteter for og i universiteter. Likevel finnes det lite forskningsbasert kunnskap om universitetspedagogene som underviser og veileder universitetslærere og utdanningsledere ansvarlige for utdanningen.


Sluttrapport

Klikk her for hele rapporten (pdf)


Dagskonferanse 29. april 2021

Oppsummering av prosjekt og tematisk diskusjon. Boklansering.

Følg linken under for å se videoer og presentasjoner fra konferansen

Leading Higher Education As and For Public Good - How can teaching and learning contribute to a sustainable future?


Om prosjektet

Ett mål for dette prosjektet er å utvikle og styrke praksisfellesskap blant forskere og universitetspedagoger for å øke universitetspedagogisk kompetanse og innsikt i universitetspedagogers utvikling (danning). Prosjektet har bidratt med ny kunnskap om universitetspedagogers danning og kompetanseutvikling som finner sted når de samarbeider med universitetslærere og ledere om utvikling av studieprogram og undervisning. Utviklingen/danningen er analysert og forstått i lys av universiteters samfunnsoppdrag for (ut)danning som et offentlig gode og i lys av den økende kompleksiteten som kjennetegner dagens universitet – en kompleksitet som er resultat av konkurrerende krav til hvordan institusjoner skal opprettholde demokratiske verdier og styrke fellesskapets goder.

Medlemmer av prosjektgruppa. Foto: Shane Colvin

Sentrale funn er hvordan universitetspedagogers roller og ansvar er endret senere år, ikke minst hvordan disse er knyttet tetter til universiteters ledelse av undervisning og læring. Boken "Leading Higher Education As and For Public Good - Rekindling Education as Praxis" publisert på Routledge 2020, presenterer flere av prosjektets bidrag. Prosjektet skulle være avsluttet med en sluttkonferanse 7. mai 2020, men pga Corona er denne flyttet til 29. April 2021.

Samarbeid

Prosjekteier er Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo, og ledet av Tone Dyrdal Solbrekke. Samarbeidspartnere er forskere og universitetspedagoger fra Uppsala Universitet, Norges Arktiske Universitet, Örebro Universitet, University College of Dublin, og University of North Carolina at Chapel Hill. 
 

Publisert 31. aug. 2015 12:06 - Sist endret 3. jan. 2022 14:03