English version of this page

Universitetspedagogers danning og kompetanseutvikling

Undervisning og læring er sentrale aktiviteter for og i universiteter. Likevel finnes det lite forskningsbasert kunnskap om universitetspedagogene som underviser og veileder universitetslærere og utdanningsledere ansvarlige for utdanningen.


Om prosjektet

Ett mål for dette prosjektet er å utvikle og styrke praksisfellesskap blant forskere og universitetspedagoger for å øke universitetspedagogisk kompetanse og innsikt i universitetspedagogers utvikling (danning). Prosjektet vil videre bidra med ny kunnskap om universitetspedagogers danning og kompetanseutvikling som finner sted når de samarbeider med universitetslærere og ledere om utvikling av studieprogram og undervisning.

Medlemmer av prosjektgruppa. Foto: Shane Colvin

Utviklingen/danningen av universitetspedagoger vil bli analysert og forstått i lys av universiteters samfunnsoppdrag for (ut)danning av høyt kvalifiserte profesjonsutøvere, ledere og samfunnsborgere, samt i lys av den økende kompleksiteten som kjennetegner dagens universitet – en kompleksitet som er resultat av konkurrerende krav til hvordan institusjoner skal opprettholde demokratiske verdier og styrke fellesskapets goder.

Prosjektgruppen består av forskere og praktiserende universitetspedagoger som vil undersøke sine praksiser. Prosjektet vil utvikle og bruke ‘deliberativ kommunikasjon’ - en tilnærming som fremmer mangfold respekt for ulike perspektiver og som stimulerer til enighet om handling. For å styrke refleksjon om forsknings- og universitetspedagogiske praksiser, vil deliberativ kommunikasjon bli brukt både i nettbaserte og fysiske møter.

Samarbeid

Prosjekteier er Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo, og ledet av Tone Dyrdal Solbrekke. Samarbeidspartnere er forskere og universitetspedagoger fra Uppsala Universitet, Norges Arktiske Universitet, Örebro Universitet, University College of Dublin, og University of North Carolina at Chapel Hill. 
 

 

Publisert 31. aug. 2015 12:06 - Sist endret 8. mai 2019 15:44