Vurdering for seleksjon i de skandinaviske utdanningssystemer – ASSESS (ph.d-prosjekt) (avsluttet)

Dette prosjektet utforsker grunnlaget og policy for sertifisering og seleksjon av elever i videregående skole til høyere utdanning i de skandinaviske landene, og utdanningsmyndighetenes strategier for å sikre validitet og sammenlignbarhet i vurderingssystemene som danner grunnlag for sertifisering og seleksjon.  

For mer informasjon, se den engelske prosjektsiden.

Publisert 28. juni 2011 17:39 - Sist endret 20. mai 2016 12:20

Kontakt

Sverre Tveit er på utvekslingsopphold ved University of California, Berkeley, skoleåret 2012-2013. 

E-post: sverre.tveit@ped.uio.no

Berkeley kontor: +1-510-642-6286 

Berkeley mobil: +1-510-604-2200