Kongens gullmedalje til Rachelle Esterhazy for avhandling om «produktiv tilbakemeldingspraksis i høyere utdanning»

En tidligere jobb som studierådgiver vekket interessen min for forskning på alle de komplekse og ofte uforståelige strukturene og prosessene som utgjør universiteter og høyere utdanningssystemer.

Bildet kan inneholde: stol, kjole, musiker, scenekunst, musikk.

Fra prisutdelingen under Universitetets årsfest 2020. Foto: Jarli&Jordan/UiO

I godt selskap

Først til alle som ikke kjenner denne prisen;

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo.

I statuttene heter det seg at arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

Rachelle Esterhazy, som for tiden jobber som postdoktor ved IPED, er den sjette IPED- kandidaten som får heder og ære siden 1996.

Bedre tilbakemeldinger

Avhandlingen Rachelle har fått prisen for handler kort fortalt om tilbakemeldingspraksiser.

Hun har sett på to studieemner der studentene ble gitt tilbakemelding på helt forskjellige måter.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, smil.
Rachelle Esterhazy. Foto: IPED/UiO

– Analysene gir innblikk i hvilke betingelser og relasjoner som er viktig for at tilbakemeldingspraksis blir produktiv.

Med det mener hun hvordan studenter får muligheter og støtte til å bruke ulike former for kommentarer på en måte som bidrar til læringen deres.

Nøkkelen til god forskning ligger i miljøet

Institutt for pedagogikk er priviligerte som har et av de ledende europeisk forskningsmiljø på høyere utdanning.

Rachelle mener nøkkelen til god kvalitet på forskning handler om personlig innsats, men ikke minst et stimulerende forskningsmiljø som gir arenaer for å utvikle ideer.

– Det handler om å være nysgjerrig sammen, og om å kunne stille kritiske spørsmål til hverandre, sier Rachelle

– God forskning krever at man tør å bevege seg ut av komfortsonen. Og akkurat det er mye enklere når man har gode kollegaer med på lag.

Veilederen er også viktig

Du har hatt erfarne veiledere underveis i arbeidet. Hva synes du er den beste måten for kandidater og veiledere å jobbe sammen på?

– Personlig synes jeg at jeg hadde et absolutt drømme-veilederteam i Monika Nerland og Crina Damsa. Men det med veiledning er nok litt avhengig av hvem du spør, sier hun.

– Essensen er nok gjensidig respekt og ikke minst åpen og hyppig kommunikasjon om hva som forventes og hva man trenger fra hverandre i de forskjellige fasene av doktorgradsløpet.

Hun slår også et slag for veilederen som rollemodell, både i lys av å være forsker, veileder og pedagog.

Nye utfordringer på trappene

Hva ser du for deg i tiden fremover?

– Jeg er først og fremst veldig glad for at jeg kan fortsette forskningskarrieren min i en fast stilling som førsteamanuensis ved IPED nå fra juli av. De neste årene kommer jeg til å satse både på kjente forskningsspørsmål rundt tilbakemelding og vurdering, men jeg kommer også til å satse på temaer innenfor læringsanalyse og digital læring.

– Og så gleder jeg meg selvfølgelig til å dele min kunnskap gjennom arbeidet mitt som universitetspedagog ved LINK.

Av Ulf Grefsgård, Institutt for pedagogikk
Publisert 25. juni 2021 18:44 - Sist endret 26. aug. 2021 15:01