Hedret en av de store

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har sin Helga Eng forelesning. NTNU har Telhaug forelesningen.

Kunngjøringstekst. Faksimile.

Illustrasjon: NTNU

Kontrafaktisk pedagogikk

Fredag 8. oktober fikk instituttleder Tone Kvernbekk innvilget en dag fri fra administrative plikter for å holde Telhaug forelesningen ved Norges teknisk-naturfaglige universitet, NTNU.

BIlde av professor. Foto.
Professor Tone Kvernbekk. Foto: Institutt for pedagoigkk

Kvernbekk, som også er professor i pedagogisk filosofi, foreleste over temaet

"Det som kunne ha vært. Hvordan vi bruker kontrafaktiske elementer i pedagogisk tenkning".

I godt selskap

Alfred Oftedal Telhaug var en av de store profilene i norsk utdanningsforskning, og jobbet ved NTNU.

Han gikk bort i 2016.

Det fremheves at Telhaug-forelesningen skal holdes av fremragende fagfolk som gjennom sin forskning og formidling har bidratt til å løfte fram viktige problemstillinger i skjæringspunktet mellom pedagogikk, kultur, samfunn og politikk.

Den forrige forelesningen var i 2019 og ble holdt av professor og tidligere statsråd Gudmund Hernes.

Av Ulf Grefsgård, Institutt for pedagogikk
Publisert 12. okt. 2021 13:50 - Sist endret 12. okt. 2021 13:52