– Et veldig spennende oppdrag

Professor Peter Maassen ved Institutt for pedagogikk er invitert til å lede ekspertpanelet som skal evaluere det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Pretoria, Sør-Afrika.

Universitetsbygning.Foto.

University of Pretoria er regnet som et av Afrikas ledende universiteter. Foto: University of Pretoria

Evalueringsrapporten skal gi en situasjonsbeskrivelse og komme med anbefalinger for fakultetet og for universitetets ledelse.

– Det er både spennende og krevende å sitte i slike paneler, sier Maassen

– Det er spennende fordi det gir oss unik innsikt i hvordan fagområdet vårt Utdanningsvitenskap utvikler seg i praksis i forskjellige kontekster, men samtidig er det en stor utfordring. Tidsfristen for ferdigstillelse av evalueringsprapporten er ganske kort denne gangen, og det vanlige institusjonsbesøket og alle intervjuene skal gjennomføres digitalt. Dette kompliserer alt en smule.

BIlde av professor. Foto.
Professor Peter Maasen er satt å til lede evalueringen av det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved University of Pretoria, Sør-Afrika. Foto: Instiutt for pedagogikk.

Skal finne ut om ambisjonene er gjennomførbare

Evalueringen er fokusert på undervisning og læring, forskning, studiestøtte, ledelse, og samfunnsengasjement.

Ekspertpanelet skal blant annet se på i hvilken grad fakultetets ambisjoner om å være blant de ledende afrikanske fagmiljøene og en attraktiv samarbeidspartner for verdens ledende utdanningsvitenskapelige fakulteter, er realistisk og gjennomførbart.

Antallet studenter ved fakultetet har i de siste årene vokst til over 8200, men den statlige finansiering har blitt hengende etter. Dette har ført til utfordringer i realisering av ambisjonene.

Av Ulf Grefsgård, Institutt for pedagogikk
Publisert 8. okt. 2021 16:18 - Sist endret 18. okt. 2021 14:34