Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU) ønsker seg flere bloggere

"Bærekraftig utvikling" er ett av tre tverrfaglige temaer som skolen er forpliktet til å legge vekt på. Forskergruppa Humaniorastudier i pedagogikk er IPED og UV fakultetets representant i forskernettverket.

Bildet kan inneholde: grønn, anlegg, ingrediens, urter, gress.

Nasjonalt forskernettverk for bærekraft i utdanning (NABU) setter fokus på bærekraftperspektivet i norsk skole. Foto: NABU/forskning.no

Vil styrke forskningen og kompetansen

NABU nettverket ble etablert i etterkant av nettverkskonferansen om bærekraft som ble holdt ved Universitetet i Oslo i desember 2019.

Nettverkets målsetning er å styrke forskningen og kompetansen innenfor bærekraft og utdanning, for på den måten å bidra til omstilling til et bærekraftig samfunn.

NABU bloggen trenger skribenter

IPED`s Thale-Kristin Stalenget og Ole Andreas Kvamme fra ILS  sitter i styret i NABU, der Stalenget for tiden er sekretær.

Nå oppfordrer de alle som er interesserte i temaet til å skrive i bloggen deres. 

NABU bloggen ligger på forskning.no, og tar for seg smått og stort som handler om bærekraft i utdanningen.

Bloggen kan du lese her

Visste du forresten  at NABU også er navnet på en av gudene i det gamle Mesopotamia? Nabu, eller Nebo, var i Mesopotamias gudeverden visdommens og skrivekunstens gud.

En liten fun fact der.

Av Ulf Grefsgård, Institutt for pedagogikk
Publisert 8. juni 2021 23:23 - Sist endret 11. juni 2021 14:02