I forskningsetikkens tjeneste

Professor og faglig studieleder ved Institutt for pedagogikk, Line Wittek har blitt utnevnt som medlem i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag og humaniora (NESH) 2022 – 2025.

Bilde av professor. Foto.

Professor Line Wittek ved Institutt for pedagogikk tar plass i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag og humaniora (NESH). Foto: Shane Colvin/UiO

– Forskningsetikk er et komplekst område i utdanningsforskning, som blir stadig viktigere når prinsipper om åpen vitenskap og gjenbruk av forskningsdata skal settes ut i livet. En UV forsker i NESH styret er derfor et viktig verv både for forskningsfeltet og for UV, sier professor og prodekan for forskning og forskerutdanning ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet Erik Knain, i en kommentar til utnevnelsen.

Et viktig organ

NESH ble opprettet etter initiativ fra Storting og Regjeringen i 1990.

Sentralt i komiteens arbeid er å utvikle og praktisere forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.

NESH fungerer i dag som rådgivende organ både for Datatilsynet, Personverntjenester under Sikt (tidligere NSD), enkeltforskere og prosjekter. I tillegg driver NESH utadrettet virksomhet gjennom åpne møter og seminarer om forskningsetiske problemstillinger.

UV-fakultetet er et av fakultetene ved UiO med flest prosjekter som håndterer persondata og som dermed daglig står i avveininger knyttet til samfunnsfaglig forskningsetikk. NESH spiller med andre ord en sentral rolle i det daglige arbeidet ved fakultet.

Her kan du lese mer om NESH

Av Ulf Grefsgård, Institutt for pedagogikk
Publisert 17. des. 2021 14:29 - Sist endret 28. mars 2022 09:34