Stiller store spørsmål – og får svar

Det IPED baserte nettstedet EduFutures kikker dypt inn i pedagogikkens krystallkule. Konsekvensene av Covid 19 på de unges utdanning har aktualisert behovet for gode fremtidsrefleksjoner ytterligere. Det har også UNESCO merket seg.

Krystallkule

Nettstedet EduFutures serverer fremtidstanker om skole og utdanning. Foto: Drew Beamer/Unsplash

Det er store og grunnleggende problemer professor Ola Erstad og internasjonale kollegaer har jobbet med de ti siste årene;

Hva er egentlig utdanning, og hvem er utdanningssystemet til for? Hvilken rolle har utdanningsinstitusjoner nå og i fremtiden? Og ikke minst, hva er viktig for hvordan vi lærer, både i og utenfor skolen?

Pandemien har skapt en ekstrem situasjon med hjemmeskole, noe som ifølge Erstad og kollegene har aktualisert disse spørsmålene ytterligere.

Og som seg hør og bør. Store spørsmål gjør krav på gode svar.

–  Måten vi vanligvis ville formidlet svarene våre på ville vært via tidsskrifter og bøker, forteller Erstad.  Men isolasjon, karantene og hjemmekontor har drevet frem behovet for alternative måter å tenke forskningsformidling på.

Resultatet ble nettstedet EduFutures, der et knippe internasjonalt anerkjente forskere presenterer tankene sine gjennom korte egeninnspilte videosnutter.

Et ektefødt barn av pandemien

–  Det var et sterkt ønske om å kombinere pandemirelaterte refleksjoner med alternative måter å formidle kunnskapen på, som tvang oss til litt nytenkning, forteller professor Erstad.

–  En av ideene vi kom opp med var å invitere senior akademikere og yngre forskere som vi antok kunne ha litt ulike perspektiv på store og grunnleggende spørsmål i pedagogikken, til å lage enkle videoer filmet hjemme. Jeg og kollega Julian Sefton Green utviklet ideen og rammeverket, samt inviterte kollegaer i ulike deler av verden til en første pilotfase. EngageLab ved IPED har programmert og designet nettstedet. Og en assistent ved Deakin University i Melbourne, Australia, har kuttet litt i lengden på noen av videoene før de ble lagt ut. Vi må også ta med at vi har fått litt økonomisk støtte fra IPED og Deakin University i dette arbeidet.

Refleksjonsvideoer spilt inn av internasjonale toppforskere hjemme under nedstengning. Foto: IPED/UiO

–  EduFutures må vel med rette kunne omtales som pandemirelaterte pedagogiske refleksjoner formidlet på en høyst pandemiriktig måte, sier Ola Erstad med et glimt i øyet.

– Tanken på sikt er å samle videoer og viktige innspill i et nettsted som potensielt kan få vokse seg til noe større.

Gode svar på vanskelige spørsmål

Som utgangspunkt og ramme for hjemmevideoene i EduFutures ble alle de inviterte forskerne bedt om å sentrere innleggene sine på 2-3 minutter rundt noen av følgende konkrete problemstillinger.   

  • Bør vi tenke annerledes om utdanning i fremtiden?
  • Har du forslag til endringer i skolesystemer?
  • Kan du identifiser de viktigste måtene å lære på for elevene våre?
  • Kan du foreslå nye sentrale læreplanprinsipper?
  • Kan du identifisere de viktigste teknologiske innovasjonene for fremtidens utdanning?
  • Kan du identifisere nøkkelbudskap til beslutningstakere i utdanningspolitikken?
  • Kan du foreslå nye og annerledes forskningsinitiativer?
  • Hvordan bør vi rekonseptualisere digital barndom når vi tenker på pedagogiske fremtider?

– Hvis du vil ha svar på hva dyktige utdanningsforskere tenker rundt disse spørsmålene, anbefaler vi deg absolutt å ta en tur innom EduFutures, sier Erstad entusiastisk.

UNESCO på banen

Nettstedet har allerede fått oppmerksomhet fra det sentrale FN organet UNESCO.

IPED professor Ola Erstad, en av initiativtakerne bak nettstedet EduFutures. Foto: Institutt for pedagogikk/UiO  

– En oppsummering med sitater fra videoene på EduFutures, har blitt tatt inn i arbeidet til UNESCO sin høyprofilerte komite «The International Commission on the Futures of Education», ledet av Etiopias president  Sahle-Work Zewde, forteller Erstad. 

Rapporten “Reimagining our futures together: a new social contract for education” kom ut i slutten av 2021.

Work in progress

EduFutures er fortsatt under utvikling, og nettsiden, slik den fremstår idag, er å regne som en faglig og utviklingsmessig pilot. EngageLab ved Institutt for pedagogikk er involvert i videreutviklingen av nettstedet.

– Ressursspørsmål avgjør hvorvidt vi klarer å opprettholde og drive prosjektet videre, sier Erstad.

– Vi tar sikte på å engasjere en forskningsassistent til å ta seg av alt det tekniske med nåværende og fremtidige videoer. De skal blant annet tekstes og justeres for å møte kravene til universell utforming.

– Når alt er på plass, håper vi at EduFutures vil bli et internasjonalt samlingssted for refleksjon rundt pedagogikkens fremtid og andre grunnleggende spørsmål i pedagogikken.

Av Ulf Grefsgård, Institutt for pedagogikk
Publisert 11. jan. 2022 15:38 - Sist endret 2. mars 2022 11:32