Inga Bostad utnevnt som merittert underviser

Professor Inga Bostad ved Institutt for pedagogikk er utnevnt til medlem av UiOs pedagogiske akademi. Der skal hun hjelpe universitetet med å løfte undervisningen ytterligere.

Kvinne på talerstol.

Professor Inga Bostad i forbindelse med et tidligere arrangement i regi av Universitetet i Oslo. Foto: UiO/ Terje Heiestad

– Jeg ble umiddelbart glad og takknemlig for denne utnevnelsen, og for den fine begrunnelsen. Jeg synes den både forstår og anerkjenner mitt pedagogiske grunnsyn, sier professor Inga Bostad ved Institutt for pedagogikk til Uniforum

I komiteens begrunnelse for utnevnelsen av Bostad til «merittert underviser» heter det at hun «har en meget aktiv og bred tilnærming til sitt pedagogiske virke og har bidratt til å løfte utdanningskvaliteten lokalt, på universitetsnivå og gjennom nasjonale og internasjonale verv. Hun er særdeles kvalifisert som merittert underviser».

– Å undervise er å lære noe nytt

Selv beskriver Bostad det å undervise som å lære noe nytt gjennom møtet med studentene.

– Det er krevende og til tider utmattende, men også noe av det som gir meg den dypeste gleden ved å være universitetsansatt. Når det glimtvis skjer noe uventet i en dialog med studentene, noe som kanskje rokker ved tankesett og verdier, så er det godt å være lærer, sier Bostad til Uniforum.

Holder filosofiske samtaler i klasserommet 

Inga Bostad er opptatt av å prøve ut inkluderende og undersøkende undervisning, gjennom filosofiske samtaler i klasserommet og i veiledning av studenter. Hun har blant annet jobbet med hverandrevurdering som metode.

Professoren er særlig engasjert i førsteårsstudentene, men underviser også om bacheloroppgaven i pedagogikk. Bostad ønsker blant annet å gi studentene rom til å delta i et anerkjennende fellesskap, der de får mulighet til å forstå, diskutere og kritisk vurdere kunnskap.

Skal tenke nytt om undervisning

Meritteringsordningen har som mål å fremme utdanningskvaliteten ved Universitetet i Oslo (UiO). En merittert underviser har gjort et systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet, blant annet ved å ha fokus på studentenes læring, ha en forskende tilnærming og en god kollegial holdning og praksis.

De meritterte underviserne blir del av UiOs pedagogiske akademi, et forum som skal bidra til nytenkning, kunnskapsutvikling og styrket kollegialt fellesskap rundt undervisning ved universitetet.

– Jeg vil nå føle på, og ta et større ansvar for, å bidra til engasjert og forskningsbasert undervisning i fagmiljøet jeg er en del av, sier Bostad til Uniforum.

Inga Bostad er professor i filosofi og ansatt ved Institutt for pedagogikk. I tillegg til sitt omfattende virke som underviser og forsker, har hun en lang merittliste innen ledelse og utdanningsledelse, samt nasjonale og internasjonale verv knyttet til utdanningskvalitet.
 

Publisert 13. juni 2022 13:32 - Sist endret 13. juni 2022 13:34