Vant pris for beste doktorgradsavhandling

Et globalt utdanningsnettverk har tildelt årets doktorgradspris til postdoktor Chanwoong Baek ved Institutt for pedagogikk.

Portrett av forsker med mørkt hår, penskjorte og genser.

Postdoktor Chanwoong Baek ved Institutt for pedagogikk. Foto: Universitetet i Oslo

– Jeg er veldig glad og beæret over å motta denne prisen, sier postdoktor Chanwoong Baek, som nylig mottok pris for sin doktorgradsavhandling.

Baek forsker blant annet på hvordan politiske myndigheter bruker kunnskap og referanser når de utformer utdanningspolitikk. I doktorgradsarbeidet, som han fullførte i 2020, sammenliknet han kunnskap som begrunner nasjonale utdanningsreformer i USA, Sør-Korea og Norge.

Ulike land bruker kunnskap og eksperter ulikt

Han fant forskjeller mellom de tre landene. Mens amerikanske myndigheter gjerne oppsøkte interessegrupper og tenketanker for ekspertise på utdanningsfeltet, fant han en sterkere politisk styring av kunnskapsgrunnlaget i Sør-Korea. Norske myndigheter, på sin side, la større vekt på at kunnskapsbruken skulle forene partene i arbeidslivet og ulike interesseforeninger. 

Selv om han tok doktorgraden ved Columbia University i USA, kjente han med andre ord allerede til norsk utdanningspolitikk da han i 2020 ble ansatt som postdoktor ved Institutt for pedagogikk.

Bygger videre på arbeidet i nytt prosjekt

Baek bygger nå videre på det prisvinnende doktorgradsarbeidet sitt.

– Framover vil jeg fortsette å undersøke produksjon, bruk og oversettelse av kunnskap i utdanningspolitikken, på tvers av land, forteller Baek.

Dette arbeidet foregår blant annet i det pågående prosjektet Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison (POLNET).

Forskerne i prosjektet står bak boka Evidence and Expertise in Nordic Education Policy som ble utgitt i april i år. Også Baek er en av bidragsyterne. Boka lanseres med et seminar onsdag 18. mai.

Globalt utdanningsnettverk bak prisen

Prisen ble tildelt av globaliseringsgruppa (Globalization and Education SIG) i nettverket Comparative and International Education Society. Nettverket består av flere enn 3000 forskere, praktikere og studenter fra flere enn 110 land.

Baeks doktorgradsavhandling bærer navnet Knowledge Utilization in Education Policymaking in the United States, South Korea, and Norway: A Bibliometric Network Analysis.

Av Marit Eline Lervik Christensen, Institutt for pedagogikk
Publisert 10. mai 2022 10:20 - Sist endret 11. mai 2022 09:07