Valgstyret

Institutt for pedagogikk har oppnevnt et valgstyre bestående av en vitenskapelige ansatt, en midlertidig vitenskapelig ansatt, en teknisk-administrativ ansatt og en student.

Om valgstyret

Det  er oppnevnt nye medlemmer til valgstyret våren 2021. 

  • Mervi Hasu, fast vitenskapelig ansatte
  • Aurora Jacobsen Evenshaug, midlertidig vitenskapelig ansatte
  • Ulf Grefsgård, teknisk administrativ ansatte
  • Elodie Szygenda, studenter

Kontorsjef Elin Østbø Sørensen og Rosa Valseth ved instituttet er sekretærer for valgstyret.

Valgstyret har ansvar for den praktiske gjennomføringen av alle valg som avvikles på instituttnivå inklusive valg av studentrepresentanter til styringsorganene.

Valgstyret treffer avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene.

Publisert 18. feb. 2021 12:17 - Sist endret 24. aug. 2021 10:48