Ledervalg høsten 2020

Det er høsten 2020 gjennomført valg av ny instituttleder og nestleder ved instituttet. Ved forslagsfristens utløp forelå det ett kandidatpar til vervene. Instituttstyret har derfor 21. september vedtatt at Tone Kvernbekk blir ny instituttleder og Line Wittek blir nestleder ved IPED for  perioden 2021-2024.

Neste ledervalg gjennomføres høsten 2024.

Foreslå kandidater som instituttleder og nestleder

Det kan foreslås kandidater til ledervalget frem til 1.september 2020.

Forslag sendes valgsekretariatet@uv.uio.no

Hvem kan foreslå kandidater?

  • Alle som har stemmerett har rett til å foreslå kandidater
  • Kandidatforslag må være undertegnet av minst ti personer med stemmerett
  • Kandidater som foreslås bør være forespurt og ha sagt seg villig til å ta på seg vervet om hun/han blir valgt
  • Alle forslag må være utformet slik at både verv som instituttleder og nestleder er fylt når valget er gjennomført
  • Det er kun mulig å skrive under på ett forslag til samme verv

Stemmerett

Studenter og fast ansatte i minst halv stilling ved instituttet, samt   professor II har stemmerett. I tillegg har midlertidig ansatte stemmerett dersom de på valgdagene er i et sammenhengende ansettelsesforhold på minst 50 %.

Tidsplan og valgperiode

Forslagsfrist: 1.september 2020

Presentasjon av kandidater: 3.september

Valgperiode: Valget gjennomføres elektronisk i perioden 10.9.2020 - 17.9.2020.

Stemmer avgis ved å benytt knappen STEM HER til høyre på siden

Valgkomité

Det er nedsatt en valgkomite som skal sørge for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Valgkomiteen består av:

Alle som har innspill til kandidater og ansatte som vurderer å stille til valg kan kontakte valgkomiteens leder.

Publisert 17. juni 2020 13:25 - Sist endret 24. aug. 2021 10:36