Instituttstyrevalg høsten 2021

Høsten 2021 skal det gjennomføres valg av nye representanter fra midlertidig ansatte og studenter til instituttstyret med funksjonsperiode fra 1.1.2022.

Hvem skal velges?

Det skal velges representanter til instituttstyret fra følgende valggrupper:

  • Midlertidig vitenskapelige ansatte - for en periode på 1 år
  • Studenter - for en periode på 1 år

Foreslå kandidater til valg:

Det kan foreslås kandidater til alle verv som er på valg frem til 13 september 2021.

Forslag sendes til Rosa Elizabeth Valseth, r.e.valseth@iped.uio.no

Hvem kan foreslå kandidater og hvordan gjøres det?

Du kan kun foreslå kandidater fra egen valggruppe. Forslag sendes til Rosa Valseth ved Instituttet. Det er nok med én forslagsstiller for hver kandidat.

For å kunne stille til valg må en kandidat:

  • Ha tiltrådt stilling innen valgdagene
  • Ha et ansettelsesforhold som gjelder hele valgperioden 
  • Studenter må være semesterregistrert

For å kunne foreslå kandidater til valget må forslagsstiller:

  • Være ansatt på noen av valgdagene i minst halv stilling eller inneha en professor II-stilling
  • Studenter må være semesterregistrert

Stemmerett

Du har stemmerett innenfor den valggruppen du tilhører:

  • Midlertidig vitenskapelig ansatt
  • Student 

Stemmerett har fastlønnede ansatte i minst 50% stilling, samt professorer II. Studenter må være semesterregistrert for å ha stemmerett

Tidsplan og valgperiode

Forslagsfrist: 13. september 2021

Valgperiode: Valget gjennomføres elektronisk i perioden 15.oktober - 22.oktober 2021.

Stemmer avgis ved å benytte knappen STEM HER under.

Publisert 6. aug. 2020 13:15 - Sist endret 24. aug. 2021 10:27