Siri Steffensen Bratlie

Bilde av Siri Steffensen Bratlie
English version of this page
Telefon +47 22857738
Rom 583
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for spesialpedagogikk

Faglige interesser

 • Tospråklighet og andrespråkslæring
 • Minoritetsspråklige barn og unge
 • Språk- og leseutvikling
 • Ord- og begrepslæring
 • Utvikling og stimulering av morfologisk kunnskap
 • Spesifikke lærevansker

Undervisning og veiledning

 • PED4101 – Sosioemosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser
 • PED4102  – Språk, kommunikasjon og læring
 • PED4104 – Rådgivning og veiledning 
 • PED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Doktorgradsprosjekt

I 2021 fullførte jeg min doktorgradsavhandling "Understanding and Enhancing Morphological Knowledge in Children with Language-Minority Backgrounds: A Meta-Analysis and a Randomized Controlled Trial". Arbeidet med denne avhandlingen ble utført ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Bakgrunn

 • 2021- Postdoktor ved Institutt for pedagogikk
 • 2020-2021 PP-rådgiver i Nes kommune
 • 2016-2020 Doktorgradsstipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk
 • 2010-2016 PP-rådgiver i Eidsvoll kommune
 • 2009-2010 Spesialpedagog  ved Ås skole, Eidsvoll
 • 2006-2009 Spesialpedagog ved Kjelsås skole, Oslo
 • 2004-2006 Master i spesialpedagogikk, fordypning spesifikke lærevansker UiO
 • 2003-2004 Årsenhet i norsk som andrespråk UiO
 • 1999-2003 Allmennlærerutdanning ved Høyskolen i Bergen
Emneord: Pedagogikk, Tospråklig utvikling, Minoritetsspråklige barn og unge

Publikasjoner

 • Bratlie, Siri Steffensen; Brinchmann, Ellen Irén; Melby-Lervåg, Monica & Torkildsen, Janne von Koss (2022). Morphology—A Gateway to Advanced Language: Meta-Analysis of Morphological Knowledge in Language-Minority Children. Review of Educational Research. ISSN 0034-6543. doi: 10.3102/00346543211073186.
 • Bratlie, Siri Steffensen; Gustafsson, Jan-Eric & Torkildsen, Janne von Koss (2021). Effectiveness of a Classroom-Implemented, App-Based Morphology Program for Language-Minority Students: Examining Latent Language-Literacy Profiles and Contextual Factors as Moderators. Reading Research Quarterly. ISSN 0034-0553. doi: 10.1002/rrq.447. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Kristensen, Jarl Kleppe; Gustafsson, Jan-Eric; Lyster, Solveig Alma Halaas & Snow, Catherine [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). App-based morphological training produces lasting effects on word knowledge in primary school children: A randomized controlled trial. Journal of Educational Psychology. ISSN 0022-0663. s. 1–23. doi: 10.1037/edu0000688.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bratlie, Siri Steffensen (2022). The effectiveness of a Norwegian app-based morphology program: Can Captain Morph help students with language minority backgrounds learn new words?
 • Bratlie, Siri Steffensen; Rydland, Veslemøy; Lekhal, Ratib & Grøver, Vibeke (2022). Profiles of language use and exposure among diverse young Norwegian dual language learners, and the association with language proficiency: A latent class approach.
 • Bratlie, Siri Steffensen; Gustafsson, Jan-Eric & Torkildsen, Janne von Koss (2021). Latent language-literacy profiles among Norwegian language-minority students .
 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Kristensen, Jarl Kleppe; Gustafsson, Jan-Eric; Lyster, Solveig Alma Halaas & Snow, Catherine [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). App-based morphological training produces lasting effects on word knowledge in primary school children.
 • Torkildsen, Janne von Koss & Bratlie, Siri Steffensen (2021). Kaptein Morf og minoritetsspråklige elever.
 • Bratlie, Siri Steffensen (2019). Kaptein Morf og elever med minoritetsspråklig bakgrunn.
 • Bratlie, Siri Steffensen; Brinchmann, Ellen Iren; Melby-Lervåg, Monica & Torkildsen, Janne von Koss (2019). Morphological Knowledge of Children with Language Minority Backgrounds and Monolingual children: A Meta-Analysis .
 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Kristensen, Jarl Kleppe & Næss, Kari-Anne Bottegaard [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Kaptein Morf: A digital morphology-based vocabulary intervention for primary school children.
 • Bratlie, Siri Steffensen; Brinchmann, Ellen Iren; Melby-Lervåg, Monica & Torkildsen, Janne von Koss (2019). Morphological knowledge in language minority children compared with monolingual children: A meta-analysis.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hagtvet, Bente Eriksen; Bratlie, Siri Steffensen; Jarl, Kristensen; Valberg, Åsrun Edvardsen & Røe-Indregård, Hanne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Learning Morphology with a Software App: the Effect of Input Variability.
 • Bratlie, Siri Steffensen (2021). Understanding and enhancing morphological knowledge in children with language-minority backgrounds: a meta-analysis and a randomized controlled trial. Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. nov. 2021 15:25 - Sist endret 6. des. 2021 12:45