Alt du trenger å vite underveis og etter praksis

Signering av praksiskontrakt

Du og praksisveilederen på praksisplassen signerer en skriftlig avtale som en bindende kontrakt mellom dere.

Viktig: Avtalen må være underskrevet av begge parter og levert til instituttet i løpet av praksisperioden for at praksisperioden kan godkjennes.

Slik går du frem:

 • Praksiskontrakten finner du i Canvas, under emnemappen, i modulen for "Alt om praksis"
 • Praksiskontrakten tar du med for signering i din første praksisuke. Husk at dokumentet har 2 sider når du sender det i retur
 • Signert kontrakt leveres til: 
  • praksis-iped@iped.uio.no (scannet versjon. Merk tittel på e-post "Praksiskontrakt") 
  • Ekspedisjonen i 5.etg. i Helga Engs Hus. Merk konvolutten: "Praksiskontrakt"

Eventuelt kan kontrakten sendes til UiO, v/ Institutt for pedagogikk, Postboks 1092 Blindern, 0317 Oslo. Merk konvolutten: "Praksiskontrakt".

Veiledning på praksisstedet

Alle praksisveilederne er forpliktet til et minimum antall veiledningstimer. Antall veiledningstimer varierer for de ulike praksisemnene.

Normalen er 3-6 timer veiledning per student, per uke. Dersom det er to studenter per praksissted, er det normalt med 4-9 timer per uke samlet. 

Veilederen velger hvordan veiledningen gis, eksempelvis i form av en samtale til avtalt tidspunkt, eller fortløpende knyttet til prosjekter. Både din veileder og det kollektive arbeidsmiljøet kan veilede deg. Det viktigste er at veiledningen ivaretar ditt behov for faglig oppfølging gjennom praksisukene.

Sykdom og fravær i praksisperioden

Det er pliktig oppmøte i praksisperioden, både på praksisstedet og obligatorisk praksisseminar (se timeplan for ditt emne). Du plikter å gi beskjed både til veilederen din og til instituttet dersom du er forhindret fra å møte opp.

Fravær kan medføre at praksisgjennomføringen ikke blir godkjent. Det er ulike fraværsgrenser som gjelder for ulike emner. Informasjon om dette finner du enten på emnesiden eller gis før praksisstart. 

Slik går du frem ved fravær:

 • Hvis du av spesielle årsaker må komme senere eller gå tidligere en dag (til praksisstedet) må dette avtales med praksisveilederen i god tid
 • Ved sykdom og fravær skal du alltid informere praksisveilederen din senest samme morgen. I tillegg skal du alltid melde fraværet ditt til instituttet ved å fylle ut dette fraværsskjemaet
 • Ved fravær utover gyldig fraværsgrense må dette dokumenteres ved legeattest og vurderes av instituttet i hvert enkelte tilfelle. Legeattester skal ikke sendes på e-post, men sendes til instituttet som vedlegg i dette fraværsskjemaet

Blir du sykmeldt / langvarig syk må instituttet vurdere om du må ta deler eller hele praksisperioden på nytt. 

Fraværsregler for praksisveileder

Dersom praksisveilederen din er syk eller bortreist i mer enn 2 sammenhengende dager i praksisperioden, er praksisveileder pliktet til å sørge for at du får en stedfortredende praksisveileder som overtar i praksisveilederens fravær.  

Praksisbesøk

Praksiskoordinator besøker alle praksisstedene i emner som går i vårsemesteret, det vil si for studieretningene "Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet" og "Kommunikasjon, design og læring". Besøkene gjennomføres først og fremst for å ivareta deg som student ute i praksis. I tillegg er alle underveis-tilbakemeldingene et viktig grunnlag i emneevalueringen. Praksisbesøkene er på omtrent 1 time, der det settes av tid til å bli kjent med organisasjonen og praksisveilederen og til å ha 1:1-samtaler med hver student.  

For studieretningen Pedagogisk-psykologisk rådgivning følges du opp på telefon eller Zoom av faglig praksiskoordinator underveis i praksisperioden.   

Dekking av reiseutgifter

Studenter med bosted (semesterregistrert adresse) i Oslo, kan søke om refusjon av reiseutgifter til praksissteder utenfor Ruters sone 1. Rimeligste reisealternativ må benyttes for å motta refusjon.

Retningslinjer om refusjonsordningen finner du her.

Tips til en lærerik praksis

Tips til studenten

 • Prat med praksisveilederen dersom du har for få oppgaver eller ikke kommer i gang
 • Tenk fag og teori i praksis, vær på “jobb” som en pedagog
 • Det finnes ingen dumme spørsmål – bruk kollegaene dine for alt det de er verdt
 • Del erfaringer på tvers. Bruk både arbeidsplassen, medstudenter og praksisseminarene som drøftingsarenaer

Tips til praksisveilederen

 • Gi studentene konkrete og varierte oppgaver allerede fra uke 1
 • Variasjon mellom observerende og deltakende praksis
 • Synliggjør verdiskapingen ved å gi studentene innblikk i hva arbeidet brukes til 
 • Unngå én stor deadline/ hovedleveranse til den siste uken

Si din mening!

Vi gjennomfører praksisevaluering i alle praksisemner hvert semester.  Alle studenter får mulighet til å bli hørt både når det gjelder praksis og når det gjelder emnet. Blant annet gjennomfører vi gruppeevalueringer, spørreskjemaer, mentimeter eller studentsamtaler. Oppsummering av praksisevalueringene sammen med emneevalueringene publiseres på fakultetets nettside.

Publisert 23. sep. 2022 11:17 - Sist endret 7. nov. 2022 12:51