Evaluering av masteremner ved Institutt for pedagogikk

Evalueringer fra og med høstsemesteret 2021 publiseres på denne nettsiden

Høst 2021

PED4011 PED4301 PED4401 PED4501
  PED4303 PED4404 PED4540
PED4101 PED4307 PED4405 PED4582
PED4104   PED4482 PED4506

 

Publisert 18. feb. 2022 12:00 - Sist endret 25. feb. 2022 09:21