Melanie Kirmess

Image of Melanie Kirmess
Norwegian version of this page
Phone +47 22858068
Mobile phone +47 48250705
Room Helga Engs hus 0371 OSLO
Username
Visiting address Sem Sælandsvei 7
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

 

 

Academic Interests

 • Language
 • Aphasia

Teaching

 

Publications

View all works in Cristin

 • Kirmess, Melanie (2020). Hjelp – jeg kan ikke snakke!. Show summary
 • Kirmess, Melanie (2020). Klitgården part II - Including closing the multidisciplinary survey and drawing the winners (Blog post).
 • Kirmess, Melanie; Vanebo H., Kristin & Becker, Frank (2020). 10 års jubileum for Sunnaas intensive språkgrupper «SunCIST». Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  (1), s 12- 14
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2020). Språktrening rett hjem - intensiv språktrening via videokonferanse. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  (3), s 12- 14
 • Hansen, Silje Merethe; Kirmess, Melanie & Stubberud, Jan (2019). Group Based Treatment for Persons With Social Communication Disorder: Participant Evaluation Post-treatment.
 • Kirmess, Melanie (2019). EST in progress - The multidisciplinary survey (Blog post).
 • Kirmess, Melanie (2019). Writing retreat at Engø Gård, Norway – March 2019 (Blog post).
 • Kirmess, Melanie; Hvistendahl, Anne-Kathrine; Kjølberg, Eli Anne; Koot, Karin; Hide, Øydis; Døli, Hedda & Berdal, Stig (2019). ”Sopp-kopp-topp” – Experience from the validation of the Norwegian version of the Diagnostic Instrument for Apraxia of Speech (DIAS).
 • Kirmess, Melanie & Sjøstrand, Åse (2019). The Cochrane Protocol is published! (Blog post).
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie; Lervåg, Arne; Hulme, Charles & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  2019:CD013489(11), s 1- 36 . doi: 10.1002/14651858.CD013489
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie; Lervåg, Arne; Hulme, Charles & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Protocol: Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X. Full text in Research Archive. Show summary
 • Tinbod, Unn; Löfkvist, Ulrika; Thijn Sverdrup, Anne-Cathrine & Kirmess, Melanie (2019). New ways of measuring every day communication - The application of LENA™ to persons with aphasia.
 • Våge, Kristine & Kirmess, Melanie (2019). “Twice as good?” - The outcome of participating twice in an intensive group treatment for aphasia.
 • Hansen, Silje Merethe; Stubberud, Jan & Kirmess, Melanie (2018). Group Based Treatment for Persons With Social Communication Disorder: A Randomized Controlled Trial Protocol.
 • Kirmess, Melanie (2018). Disputation Linn Stokke Guttormsen (Blog post).
 • Kirmess, Melanie (2018). Intervju med logoped Elaina Kefalianos, University of Melbourne. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  64(3), s 30- 31
 • Kirmess, Melanie (2018). New minds, new thoughts – Feedback for the EST presentation at the ComPros seminar with Cathrine Snow (Blog post).
 • Kirmess, Melanie (2018). Wrapping up for Christmas and preparing for the new year (Blog post).
 • Kirmess, Melanie (2018). Writing retreat at Klitgården Refugium, Denmark (Blog Post).
 • Sønsterud, Hilda; Howells, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Kirmess, Melanie (2018). The importance of the working alliance in stuttering therapy: Client perceptions.
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Halvorsen, Margrethe S. (2018). Minding the body in speecy: Individualized therapy for adults who stutter..
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud & Ward, David (2018). Individualized therapy for adults who stutter: An evaluation on speech and avoidance behaviour. Show summary
 • Aven, Synne L.; Sortland, Ida Gaarder; Hansen, Silje M. & Kirmess, Melanie (2017). How did you like to participate in the SunCIST program - and was it useful?. Show summary
 • Feiken, Judith & Kirmess, Melanie (2017). Foreign Accent Syndrome (FAS) - A type of kinetic Apraxia of Speech (AOS).
 • Kirmess, Melanie (2017). Challenges and examples from measuring treatment outcome following constraint induced language therapy and relating types of aphasia intervention.
 • Kirmess, Melanie (2017). Evidensbasert praksis, PICO-spørsmål, kjernespørsmål - Hvordan påvirker dette din logopediske hverdag?.
 • Kirmess, Melanie (2017). "Jeg har hatt det inspirerende og gøy!" Intervju med Anne-Lise Rygvold. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 48- 51
 • Sønsterud, Hilda; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Kirmess, Melanie (2017). What do people search for in stuttering therapy -personal goal-setting as a gold standard? Aim.
 • Sønsterud, Hilda; Howells, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Kirmess, Melanie (2017). The working alliance in stuttering therapy: A neglected variable?.
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud & Ward, David (2017). Individualized stuttering therapy for adults - what works for whom?.
 • Winsnes, Ingvild Elisabeth; Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2017). Aphasia telerehabilitation - A digital enterprise (experience from the SLT intervention).
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie; Bergersen, Hilde; Winsnes, Ingvild Elisabeth; Erlenkamp, Sonja; Myklebost, Marthe Brurok & Kleven, Bjørn (2017). Evidence-based aphasia rehabilitation guidelines - Multidisciplinary implementation through an E-learning program.
 • Kirmess, Melanie (2016). Redaktøren har ordet: Logopediens dag fokuserer på verbal dyspraksi. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(1), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2016). SunCIST i et brukerperspektiv - Evaluering og tilrettelegging.
 • Kirmess, Melanie (2016). Sunnaas intensive afasiprogram(SunCIST) i et langtidsperspektiv.
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Karlsen, Jannicke (2016). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(2), s 3- 3
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie; Brady, Marian C.; Winsnes, Ingvild Elisabeth & Becker, Frank (2016). Aphasia telerehabilitation early post stroke.
 • Erlenkamp, Sonja; Kirmess, Melanie; Bergersen, Hilde; Audestad, Solveig & Becker, Frank (2015). Promoting evidence-based aphasia rehabilitation – guidelines at Sunnaas Rehabilitation Hospital.
 • Kirmess, Melanie (2015). Constraint induced språkterapi (CIST) - et gruppetilbud for intensiv afasirehabilitering.
 • Kirmess, Melanie (2015). Disputas Marianne Klem. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(1), s 44- 45
 • Kirmess, Melanie (2015). Kildebruk. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(3), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2015). Kompetanse og veiledning. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(1), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2015). Nettressurser for støttet samtale for afasirammede. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(4), s 38- 40
 • Kirmess, Melanie (2015). Praktiske vurderinger rundt afasigrupper basert på constraint induced språkterapi.
 • Kirmess, Melanie (2015). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(4), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2015). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(2), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2015). Revisjon av Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag. Referat fra møte i referansegruppen. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(4), s 36- 37
 • Kirmess, Melanie (2015). Skattekisten: Intervju med Liv Stabell Kulø. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(2), s 20- 22
 • Kirmess, Melanie (2015). Sunnaas intensive afasitreningsprogram (SunCIST).
 • Kirmess, Melanie; Heiberg, Ellen; Kjeldaas, Hege; Krohn, Silje & Wennberg, Ulrika (2015). The long term outcome of the SunCIST program.
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Vøyne, Jannicke (2015). Referat: Norsk logopedlagets vinterkurs. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(2), s 10- 14
 • Kirmess, Melanie (2014). Bokanmeldelse: Evidensbasert praksis i logopedi. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(2), s 42- 43
 • Kirmess, Melanie (2014). Bokanmeldelse: Klinisk forskningsmetode for logopeder og audiopedagoger. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(2), s 44- 45
 • Kirmess, Melanie (2014). Constraint induced language therapy for aphasia rehabilitation. The SunCIST program.
 • Kirmess, Melanie (2014). Disputas Jannicke Karlsen. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(4), s 40- 41
 • Kirmess, Melanie (2014). Høsttakk. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(3), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2014). Logopeden – hvem er du og hvor vil du?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(4), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2014). Logopedisk tips 1 "Støttet samtale". Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(4), s 42- 42
 • Kirmess, Melanie (2014). Språktrening døgnet rundt. Kommunikasjon og rehabilitering i hverdagen.
 • Kirmess, Melanie & Hansen, Silje Merethe (2014). Referat: Afasidagene 13. og 14. november 2014. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(4), s 36- 38
 • Kirmess, Melanie; Nordli, Heidi & Becker, Frank (2014). ”Kan man være for god for deltakelse på CIST?” – Erfaringer fra Sunnaas intensive afasitilbud (SunCIST) for godt fungerende afasirammede.
 • Kirmess, Melanie; Vøyne, Jannicke & Røste, Ingvild (2014). Referat: Norsk logopedlagets etterutdanningskurs og landsmøte 2014. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(3), s 32- 37
 • Hansen, Silje Merethe; Bønes, Erlend; Becker, Frank & Kirmess, Melanie (2013). ”Face to face, just with a camera” – exploring videoconference-based telerehabilitation for aphasia. Show summary
 • Hansen, Silje Merethe; Bønes, Erlend; Becker, Frank & Kirmess, Melanie (2013). Språktrening rett hjem. Show summary
 • Kirmess, Melanie (2013). Bokanmeldelse: Kan man elske sin nærmeste som forandrer seg totalt etter en hjerneskade+. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(2), s 56- 57
 • Kirmess, Melanie (2013). Flerspråklighet på dagsorden. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(4), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2013). Klinisk forskning: Afasi og tilbakeføring til arbeidslivet.
 • Kirmess, Melanie (2013). Kurs og faglig oppdatering. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(2), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2013). Melanie Kirmess, Postdoktor og fagsjef for spesialpedagoger, Sunnaas Sykehus HF i samtale med forfatter Margareta Lindholm. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  24(2), s 9- 11
 • Kirmess, Melanie (2013). Referat: Academy of Aphasia, Luzern, Sveits. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(4), s 44- 45
 • Kirmess, Melanie (2013). Referat: Norsk dysfaginettverk. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(3), s 32- 33
 • Kirmess, Melanie (2013). Samtale med Margareta Lindholm. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(2), s 49- 53
 • Kirmess, Melanie (2013). Språkutvikling og språklæring. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(1), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2013). Teori og praksis. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(3), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2013). From Word Level Training to Social Conversation – Experience from an Intensive Group Program for Persons with Mild to Moderate Aphasia. Procedia - Social and Behavioral Sciences.  ISSN 1877-0428.  94, s 267- 268
 • Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2013). From word level training to social communication – Experience from an intensive group program for persons with mild to moderate aphasia.
 • Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2013). Intensive afasigrupper på Sunnaas: SunCIST-programmet. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  24(3), s 13- 17
 • Kirmess, Melanie; Hansen, Silje Merethe & Nordli, Heidi (2013). Referat: Afasidagene 2013. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(4), s 39- 41
 • Kirmess, Melanie; Nordli, Heidi & Becker, Frank (2013). "Now we are talking togheter..." Experience from an intensive aphasia group with focus on complex sentence production. Show summary
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Vøyne, Jannicke (2013). Referat: Norsk logopedlagets vinterkurs7.-9.mars 2013. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(2), s 34- 38
 • Svela, Jenny; Hansen, Silje Merethe & Kirmess, Melanie (2013). SLPs as a resource when people with aphasia are returning to work.
 • Becker, Frank; Kirmess, Melanie; Günther, Live & Hvistendahl, Anne Kathrine (2012). Intensive aphasia therapy – first results of the Sunnaas Constraint induced Language Therapy program. Neurorehabilitation and Neural Repair.  ISSN 1545-9683.  26(4), s 405 . doi: 10.1177/1545968312447071 Show summary
 • Kirmess, Melanie (2012). Academy of aphasia - 50års jubileum. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(4), s 52- 54
 • Kirmess, Melanie (2012). Afasiforbundeti Norge fyller 25 år. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(3), s 42- 44
 • Kirmess, Melanie (2012). Et verdig liv. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(4), s 3- 3

View all works in Cristin

Published Apr. 22, 2013 11:18 AM - Last modified Jan. 4, 2021 1:43 PM

Projects

No ongoing projects